Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Barbados

  • 285.000—Wa’a Ntau
  • 2.542—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 30—Wa’a dompu
  • 1 banding 112—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau