Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Aruba

  • 104.263—Wa’a Ntau
  • 1.058—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 14—Wa’a dompu
  • 1 banding 99—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau