Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Australia

  • 24.224.401—Wa’a Ntau
  • 67.418—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 793—Wa’a dompu
  • 1 banding 359—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau