Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Samoa Amerika

  • 54.194—Wa’a Ntau
  • 210—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 3—Wa’a dompu
  • 1 banding 258—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau