Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Argentina

  • 44.044.811—Wa’a Ntau
  • 150.823—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1.999—Wa’a dompu
  • 1 banding 292—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau