Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Armenia

  • 2.998.600—Wa’a Ntau
  • 11.178—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 133—Wa’a dompu
  • 1 banding 268—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau