Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Albania

  • 3.204.000—Wa’a Ntau
  • 5.574—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 89—Wa’a dompu
  • 1 banding 575—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau