Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Antigua dan Barbuda

  • 92.740—Wa’a Ntau
  • 489—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 7—Wa’a dompu
  • 1 banding 190—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau