Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Andorra

  • 72.040—Wa’a Ntau
  • 174—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 3—Wa’a dompu
  • 1 banding 414—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau