Skip to content

Sabi-Sabi Yehuwa

Pilisi Basa Pamona

Incema anu Makuasai Lino Se’i?

Incema anu Makuasai Lino Se’i?

Ane paratandayami . . .

  • Pue Ala?

  • tolino?

  • anuntaninya?

 NJAA ANU NATO’O RI SURA MAGALI

“Lino se’i lau ri raya ngkuasa I Maja’a”​—1 Yohane 5:⁠19,Sura Magali Ri Basa Pamona Saeo-saeo.

“Pai ince’emo anu ndakama’ika Ana mPue Ala, da mangagero tetala I Maja’a.”​—1 Yohane 3:⁠8.

POYOWENYA RI KOMI

Mancani njaa pu’u ja’a anu mewali ri lino.​—Pepatongawa ri Yohane 12:⁠12.

Data peaya lino se’i damadago muni.​—1 Yohane 2:⁠17.

 BARA MAYA KITA MAMPOAYA NJAA ANU NATO’O SURA MAGALI?

Iyo. Re’e tatogo kateto’onya:

  • Kamakuasa Seta sangaya ­dandapapusa. Ala ­Yehuwa roomo mabotusi setu. Sira mojanji ’damanganangi i Maja’a’ pai damam­pakoroka anu naja’ati i Seta.​—⁠Ibarani 2:​14

  • I Pue Ala mantuju i Yesu ­Kerisitu damomparenta lino. Yesu mosisala kojo pai Seta anu maja’a. Yehuwa mojanji mangkono poparenta i Yesu, ”Sira mampokapuru tau ­kaasi-asi pai wa’a ntau sondo . . . Sira malapa tau se’e ungka ri pejeani pai periso.”​—Polinga 72:13, 14.

  • Pue Ala beda mombamba. Sura Magali manganto’o, ”I Pue Ala bere’e sang­kani da mombamba.” (Ibarani 6:⁠18) Ane Yehuwa mojanji, pura-pura da tewianaka! (Yesaya 55:10, 11) “Se’i-se’i wa’a anu makuasa ri lino se’i danda­dungkamo.”​—Yohane 12:​31.

 ANU DANDA NAWA-NAWA

Ewambe’i dapewalinya lino se’i, ane poparenta Seta ndapalisi?

Sura Magali damasono peoasi ri POLINGA 37:⁠10, 11 pai PEPATONGAWA RI YOHANE 21:​3, 4.