Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Pedongeka Pue Ala Danaka Tuwu Masae-Saenya

 TILA 12

Ewambe’i Danaka Posomborimi Uono?

Ewambe’i Danaka Posomborimi Uono?

Towendaya ince’emo ka’uono posombori. Epesu 5:33

Malulu Sura Magali, porongo japodo maya samba’a tuama pai samba’a we’a.

Langkai anu mapuru ri rongonya, danapokapuru ri katowe ndaya.

Langkai pai rongo simbente damombetulungi.

Ananggodi damedonge ri tau tu’a.

 Komi damadago raya pai todo, ne’e masii pai ne’e mosalara. Kolose 3:5, 8-10

Nuntu i mPue manto’o mbolimo langkai da mampotowe rongonya ewa koronya ngkalionya. Pai rongo damompari-pari mantubunaka langkainya.

Posalara ri porongo bendapokono i mPue Ala, ewance’e se’e morongo meruu ungkari samba’a.

Nuntu Yehuwa mampaguruka ewambe’i danaka posombori uono.