Obwód doniecki

GORŁÓWKA: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • Pod koniec czerwca 2014 roku uzbrojeni mężczyźni włamali się do Sali Królestwa przy ulicy Akademika Wiliamsa 3A, ukradli sprzęt elektroniczny i wymienili zamki. Służy im ona za koszary.

 • 13 kwietnia 2015 roku budynek został zwrócony Świadkom Jehowy.

Gorłówka, ul. Akademika Korolowa 75

GORŁÓWKA: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 5 lipca 2014 roku uzbrojeni mężczyźni przejęli Salę Królestwa. Przez pewien czas używali jej jako koszar i składu amunicji, ale we wrześniu 2014 roku opuścili budynek. Świadkowie znowu zaczęli organizować tam swoje spotkania religijne.

 • 12 października 2014 roku uzbrojeni mężczyźni przerwali spotkanie w Sali Królestwa i nakazali zebranym Świadkom zaprzestać działalności. Oświadczyli, że jedyną uznaną religią w tym regionie jest prawosławie i że wkrótce „pozbędą się wszystkich Świadków Jehowy”. Salę przekształcili w koszary.

Donieck, ul. Karamzina 10

DONIECK: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 13 sierpnia 2014 roku uzbrojeni mężczyźni włamali się do Sali Królestwa i zaczęli jej używać jako koszar.

 • 19 sierpnia 2014 roku mężczyźni opuścili budynek, zabierając ze sobą sprzęt nagłaśniający. Świadkowie znowu zaczęli organizować tam swoje spotkania religijne.

 • 18 października 2014 roku przedstawiciele 4 Batalionu „Opłot” weszli do Sali Królestwa, gdzie właśnie zakończyło się spotkanie religijne, i oznajmili, że przejmują budynek.

 • 18 listopada 2014 roku uzbrojeni mężczyźni zażądali od Świadków podpisania dokumentów przekazujących Salę Królestwa komendanturze rejonów pietrowskiego i kirowskiego. Budynek przekształcono w koszary.

Gorłówka, ul. Hercena 4

GORŁÓWKA: Sala Królestwa przejęta przez cywilów.

 • 30 września 2014 roku „nowy właściciel” poinformował w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że Sala została odebrana Świadkom Jehowy i będzie się w niej mieścić szkoła boksu. Od roku 2013 Sala ta wielokrotnie była celem podpaleń i aktów wandalizmu. Ostatnio próbowano ją podpalić 5 czerwca 2014 roku.

DONIECK: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 26 października 2014 roku uzbrojeni mężczyźni z Batalionu „Szachtar” Donieckiej Republiki Ludowej włamali się do Sali Królestwa i urządzili w niej koszary.

Żdaniwka, ul. Komsomolska 14

ŻDANIWKA: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 27 października 2014 roku uzbrojona grupa z Gorłówki przejęła Salę Królestwa, powołując się na rozkaz komendanta. Zastępca komendanta Gorłówki oświadczył, że jedyną uznaną religią w tym regionie jest prawosławie i że wszystkie inne są nielegalne.

 • 21 listopada 2014 roku dowódca innej uzbrojonej grupy powiedział Świadkom, że teraz jego ludzie przejmują kontrolę nad Salą Królestwa.

 • 20 listopada 2015 roku uzbrojeni ludzie opuścili budynek, a Świadkowie Jehowy znów objęli ją w posiadanie.

Telmanowe, ul. Perwomajska 112

TELMANOWE: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 4 listopada 2014 roku uzbrojeni mężczyźni włamali się do Sali Królestwa i postawili przy niej strażników z bronią.

 • 11 grudnia 2014 roku budynku zaczęto używać jako składu amunicji i koszar.

Makiejewka, ul. Peczerska 17

MAKIEJEWKA: Sala Królestwa przejęta, a później opuszczona przez uzbrojoną grupę.

 • 5 listopada 2014 roku uzbrojeni mężczyźni z Batalionu „Ruś” włamali się do Sali Królestwa. Zażądali, by Świadkowie oddali im klucze i nigdy nie wracali. Następnego dnia zastępca dowódcy usunął napis „Sala Królestwa Świadków Jehowy” i umieścił na budynku flagę batalionu.

 • 26 listopada 2014 roku batalion opuścił budynek.

GORŁÓWKA: Sala Królestwa przejęta, a później opuszczona przez uzbrojoną grupę.

 • 29 listopada 2014 roku uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do Sali Królestwa i oznajmili zebranym tam Świadkom, że ją zajmują. Jeden z nich powiedział, że rząd Donieckiej Republiki Ludowej uznaje tylko prawosławie. Przy wejściu ustawiono strażników z bronią, a Świadkom zabroniono wracać. Następnego dnia napastnicy opuścili budynek.

 • 22 lipca 2016 roku uzbrojeni mężczyźni znów wdarli się do budynku i rozkazali wszystkim obecnym natychmiast go opuścić. Obiekt został splądrowany.

Zuhres, ul. Czerniachowskiego 1

ZUHRES: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 20 grudnia 2014 roku komendant miasta oznajmił, że przejmuje budynek Sali Królestwa. Zażądał, żeby Świadkowie oddali klucze i nigdy nie wracali.

 • 19 kwietnia 2015 roku budynek zwrócono Świadkom Jehowy.

DONIECK: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 1 lutego 2015 roku mężczyźni z bronią w ręku wtargnęli do Sali Królestwa. Zażądali, by Świadkowie oddali klucze i podpisali dokumenty poświadczające przekazanie budynku na czas trwania walk.

 • 29 lutego 2016 roku budynek został zwrócony Świadkom. Wymagał jednak napraw, zanim znów mogli oni zacząć organizować w nim spotkania religijne.

JENAKIJEWE: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 3 marca 2015 roku uzbrojeni mężczyźni zażądali kluczy do Sali Królestwa, żeby móc jej używać jako koszar.

GORŁÓWKA: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 25 lipca 2016 roku uzbrojeni mężczyźni wkroczyli do Sali Królestwa przy ulicy Symferopolskiej 9, oznajmiając, że w tym regionie działalność mogą prowadzić tylko trzy religie oraz że mają zamiar „wykorzenić Świadków Jehowy”.

Obwód ługański

Antracyt, ul. Komunarska 4

ANTRACYT: Sala Królestwa przejęta przez cywilów.

 • We wrześniu 2014 roku nieznani sprawcy dwukrotnie włamali się do Sali Królestwa. Ukradli sprzęt elektroniczny, a na ścianie napisali: „Prawosławni kozacy!”.

 • 25 września 2014 roku lokalna telewizja podała informację, że Sale Królestwa Świadków Jehowy zostały przejęte, żeby służyły innym celom, na przykład jako przedszkola.

 • W maju 2015 roku budynek został zwrócony Świadkom Jehowy.

Roweńky, ul. Dzierżyńskiego 84A

ROWEŃKY: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 23 września 2014 roku uzbrojeni mężczyźni z Batalionu św. Jerzego włamali się do Sali Królestwa. Świadkom Jehowy zabronili wracać, a w budynku urządzili koszary.

 • W sierpniu 2015 roku budynek został zwrócony Świadkom Jehowy.

PEREWALSK: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 5 listopada 2014 roku uzbrojeni mężczyźni pod dowództwem zastępcy komendanta miasta wtargnęli do Sali Królestwa i oznajmili, że przejmują budynek, którego będą używać jako jadalni. Dowódca stwierdził: „Koniec ze Świadkami Jehowy”. Powiedział im, że już nie będą mogli prowadzić swojej działalności religijnej.

Krasnyj Łucz, ul. Radianska 37

KRASNYJ ŁUCZ: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 5 grudnia 2014 roku uzbrojeni mężczyźni włamali się do Sali Królestwa. Przy budynku postawiono strażników z bronią i zaparkowano pojazdy wojskowe.

BRIANKA: Sala Królestwa przejęta przez uzbrojoną grupę.

 • 26 marca 2015 roku uzbrojeni mężczyźni włamali się do Sali Królestwa. Wynieśli z niej wszystkie meble, a tablicę informującą, że jest to Sala Królestwa, zastąpili napisem: „Wszechwielkie Wojsko Dońskie”.