Od czerwca do sierpnia 2018 roku władze Turkmenistanu uwięziły dziewięciu Świadków Jehowy, którzy odmówili odbycia służby wojskowej. Ichlosbek Rozmetow, Weniamin Gendżijew, Maksat Dżumadurdijew, Isa Sajajew, Rusłan Artykmuradow, Sochbet Agamyradow, Serdar Atajew i Gurbangilicz Muhammetgulijew zostali skazani na rok, a Mekan Annajew na dwa lata pozbawienia wolności.

Tych dziewięciu mężczyzn to kolejni Świadkowie Jehowy, których uwięziono w Turkmenistanie za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej. W styczniu 2018 roku władze skazały za to na rok więzienia dwóch innych Świadków — Arsłana Begenjowa i Kerwena Kakabajewa *. Byli oni pierwszymi Świadkami Jehowy uwięzionymi z tego powodu od lutego 2015 roku. Obaj ci mężczyźni, a także ośmiu z dziewięciu nowo skazanych, znajdują się w obozie Seydi (LBK-12), w którym od ponad trzech lat przebywa także Bahram Hemdemow.

Niesłuszne uwięzienie Bahrama Hemdemowa

14 marca 2015 roku w mieście Turkmenabad policja wtargnęła do prywatnego domu Bahrama Hemdemowa, w którym odbywało się pokojowe spotkanie religijne. 38 Świadków zostało zatrzymanych i oskarżonych o nielegalną działalność religijną. Wszyscy doświadczyli poniżania, 30 osób ukarano mandatami, a 8 skazano na 15 dni aresztu. Sąd Rejonowy w Lebap skazał Bahrama Hemdemowa na 4 lata pozbawienia wolności, a pobyt w znanym ze złych warunków obozie Seydi odbił się na jego zdrowiu. Do tej pory nie został objęty amnestiami, którą prezydent ogłasza kilka razy w roku.

Problem z respektowaniem wolności sumienia, wyznania i przekonań

W 2015 i 2016 roku Komitet Praw Człowieka ONZ przychylił się do skarg złożonych przez 10 Świadków więzionych w ciężkich warunkach za odmowę pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie. Obecnie Świadkowie czekają na rozpatrzenie przez Komitet Praw Człowieka ONZ siedmiu innych złożonych przez nich skarg przeciwko Turkmenistanowi.

W kwietniu 2012 roku Komitet Praw Człowieka wezwał rząd Turkmenistanu, żeby „przy formułowaniu i egzekwowaniu praw dotyczących rejestracji związków wyznaniowych uwzględniano gwarantowane przez [Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych] prawo do swobodnego praktykowania i uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych”. Świadkowie złożyli w 2008 roku wniosek o prawne zarejestrowanie, ale rząd go nie rozpatrzył.

Nadzieja na zmiany?

Świadkowie Jehowy są wdzięczni za to, że jakiś czas temu turkmeńskie władze uwolniły niesprawiedliwie przetrzymywanych więźniów *. Niestety, ostatnie wyroki skazujące pokazują, że Turkmenistan znów zignorował międzynarodowe apele o poszanowanie praw osób odmawiających służby wojskowej. Świadkowie Jehowy mają nadzieję, że władze zastosują się do orzeczeń Komitetu Praw Człowieka ONZ i będą w większym stopniu szanować wszystkie prawa człowieka, a zwłaszcza wolność sumienia, wyznania i przekonań.

Kalendarium wydarzeń

 1. 12 grudnia 2018

  Łącznie pozbawionych wolności jest 12 Świadków Jehowy

 2. 28 listopada 2018

  Gurbangilicz Muhammetgulijew skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej.

 3. Wrzesień 2018

  Przed ogłoszeniem przez prezydenta amnestii 24 września władze więzienne powiadomiły Kerwena Kakabajewa, Mekana Annajewa i Weniamina Gendżijewa, że zostaną nią objęci i wyjdą na wolność. Chociaż ich nazwiska znalazły się na podanej do publicznej wiadomości liście amnestionowanych więźniów, mężczyźni ci nie znaleźli się wśród 1772 osób, które zostały zwolnione 25 września

 4. 28 sierpnia 2018

  Serdar Atajew skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 5. 27 sierpnia 2018

  Sochbet Agamyradow skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 6. 13 sierpnia 2018

  Rusłan Artymuradow skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 7. 9 sierpnia 2018

  Isa Sajajew skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 8. 17 lipca 2018

  Weniamin Gendżijew i Maksat Dżumadurdijew skazani na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 9. 11 lipca 2018

  Ichlosbek Rozmetow skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 10. 26 czerwca 2018

  Mekan Annajew skazany na dwa lata więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 11. 29 stycznia 2018

  Kerwen Kakabajew zostaje skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 12. 17 stycznia 2018

  Arsłan Begenjow zostaje skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 13. 12 maja 2017

  Turkmeńskie władze uwalniają Mansura Maszaripowa, którego przetrzymywano od czasu aresztowania w dniu 30 czerwca 2016 roku

 14. 18 sierpnia 2016

  Mansur Maszaripow zostaje uznany za winnego na podstawie fałszywego zarzutu i skazany na rok pozbawienia wolności

 15. lipiec 2016

  Komitet Praw Człowieka ONZ przychyla się do skarg złożonych przez sześciu Świadków oskarżonych za odmowę pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie

 16. 14 grudnia 2015

  Komitet Praw Człowieka ONZ wydaje przychylne decyzje w sprawach trzech Świadków, którzy byli skazani za odmowę pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie. Korzystne postanowienie zostało podjęte również 19 maja 2015 roku

 17. 19 maja 2015

  Bahram Hemdemow zostaje skazany na 4 lata więzienia za działalność religijną. Dwa miesiące przed wydaniem wyroku został zatrzymany i osadzony w areszcie tymczasowym

 18. luty, marzec 2015

  Dwóch Świadków Jehowy więzionych za odmowę służby wojskowej ze względu na sumienie zostaje uwolnionych. Komitet Praw Człowieka ONZ wydaje korzystne orzeczenie w sprawie Świadka Jehowy, który był sądzony za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 19. 18 listopada 2014

  Dwóch Świadków Jehowy przebywa w więzieniu za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 20. 22 października 2014

  Prezydent Turkmenistanu obejmuje amnestią ośmiu Świadków Jehowy, którzy zostają wypuszczeni na wolność

 21. 30 września 2014

  Dziewięciu Świadków jest więzionych za wiarę — siedmiu oskarżono o podyktowaną sumieniem odmowę pełnienia służby wojskowej, a dwom postawiono sfabrykowane zarzuty

 22. 2 września 2014

  Władze Turkmenistanu wypuszczają Bibi Rachmanową, a wyrok czterech lat więzienia zmieniają na wyrok w zawieszeniu

 23. 18 sierpnia 2014

  Bibi Rachmanowa zostaje skazana na cztery lata więzienia na podstawie sfabrykowanych zarzutów

 24. 25 lipca 2014

  Siedmiu Świadków jest więzionych za wiarę — pięciu oskarżono o podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej, a dwom postawiono sfabrykowane zarzuty

 25. 6 kwietnia 2014

  Zatrzymanie 26 Świadków — połowie z nich nie udowodniono popełnienia żadnego wykroczenia; 13 Świadków zostaje skazanych na grzywnę

 26. listopad 2013

  W więzieniu przebywa dziewięciu Świadków — ośmiu za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej i jeden pod fałszywymi zarzutami o działalność religijną

 27. 29 sierpnia 2013

  Trzech Świadków składa przeciw Turkmenistanowi skargę do Komitetu Praw Człowieka ONZ za nieuznawanie ich prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej

 28. 1 maja 2013

  Dwóch Świadków składa przeciw Turkmenistanowi skargę do Komitetu Praw Człowieka ONZ za nieuznawanie ich prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej

 29. 24 stycznia 2013

  Parę tygodni po tym, jak poinformowano rząd Turkmenistanu o skargach Nawruza Nasyrlajewa złożonych do Komitetu Praw Człowieka, jego dom nachodzi 30 funkcjonariuszy policji; jego rodzina i przebywający wtedy w domu goście zostają kilkakrotnie pobici

 30. 7 września 2012

  Dziesięciu Świadków wnosi przeciwko Turkmenistanowi skargi do Komitetu Praw Człowieka za nieuznawanie ich prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej; głównym skarżącym jest Nawruz Nasyrlajew

 31. 21 sierpnia 2008

  Świadkowie Jehowy składają wniosek o prawne zarejestrowanie ich działalności w Turkmenistanie

^ ak. 3 Świadkowie Jehowy, którzy kierując się sumieniem odmawiają pełnienia służby wojskowej, są skazywani na podstawie artykułu 219(1) Kodeksu karnego: „Uchylanie się od służby wojskowej, gdy nie ma prawnych podstaw zwolnienia od niej, podlega karze prac społecznych do lat dwóch lub pozbawienia wolności do lat dwóch”.