Przejdź do zawartości

TURKMENISTAN

Więzieni za wiarę

Więzieni za wiarę

Od 2018 roku władze Turkmenistanu uwięziły 22 Świadków Jehowy, którzy odmówili odbycia służby wojskowej. Większość zostało oskarżonych na podstawie artykułu 219(1) Kodeksu karnego za ‛brak podstaw prawnych do zwolnienia od odbycia służby wojskowej’. Sądy odrzuciły liczne odwołania od wyroków skazujących. Trzynastu młodych Świadków wypuszczono na wolność po odbyciu rocznych wyroków. Dziewięciu obecnie uwięzionych znajduje się w obozie Seydi (LB-E/12).

Problem z respektowaniem wolności sumienia, wyznania i przekonań

Od 2015 roku Komitet Praw Człowieka ONZ przychylił się do skarg złożonych przez 13 Świadków więzionych w ciężkich warunkach za odmowę pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie. Obecnie Świadkowie czekają na rozpatrzenie przez Komitet Praw Człowieka ONZ trzech innych złożonych przez nich skarg przeciwko Turkmenistanowi. Jedna z nich dotyczy podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej.

W kwietniu 2012 roku Komitet Praw Człowieka wezwał rząd Turkmenistanu, żeby „przy formułowaniu i egzekwowaniu praw dotyczących rejestracji związków wyznaniowych uwzględniano gwarantowane przez [Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych] prawo do swobodnego praktykowania i uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych”. Świadkowie złożyli w 2008 roku wniosek o prawne zarejestrowanie, ale rząd go nie rozpatrzył.

W kwietniu 2017 roku Komitet Praw Człowieka ponownie wyraził swoje zaniepokojenie z powodu faktu, że Turkmenistan „wciąż nie uznaje prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej (...) oraz ciągle nęka i więzi Świadków Jehowy, którzy nie zgadzają się na odbycie obowiązkowej służby wojskowej”. Wezwał Turkmenistan do „niezwłocznej nowelizacji ustawodawstwa” oraz do „wprowadzenia dla obdżektorów alternatywnej służby o charakterze cywilnym poza jurysdykcją i nadzorem władz wojskowych, a ponadto do przerwania wszystkich postępowań wszczętych przeciwko osobom odmawiającym służby wojskowej ze względu na sumienie i zwolnienia tych, którzy obecnie odbywają kary pozbawienia wolności” *.

Czy Turkmenistan zmieni swoje stanowisko w kwestii podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej?

Świadkowie Jehowy są wdzięczni za to, że jakiś czas temu turkmeńskie władze uwolniły niesprawiedliwie przetrzymywanych więźniów *. Niestety, ostatnie amnestie nie objęły Świadków Jehowy. W marcu 2019 roku prezydent Berdymuchamedow ułaskawił 2028, w maju 2019 roku 764, a w grudniu 2019 roku 528 więźniów, ale nie znalazł się wśród nich żaden Świadek Jehowy. Ta okoliczność w połączeniu z coraz większą liczbą młodych Świadków otrzymujących powołanie do odbycia służby wojskowej i skazywanych przez sądy pokazuje, że Turkmenistan ignoruje międzynarodowe apele o poszanowanie praw osób odmawiających służby wojskowej. Świadkowie Jehowy mają nadzieję, że władze zastosują się do orzeczeń Komitetu Praw Człowieka ONZ i będą w większym stopniu szanować wszystkie prawa człowieka, a zwłaszcza wolność sumienia, wyznania i przekonań.

Kalendarium wydarzeń

 1. 18 maja 2020

  Łącznie pozbawionych wolności jest 9 Świadków Jehowy

 2. 19 marca 2020

  Muhammedali Saparmuradow wyszedł na wolność po odsiedzeniu rocznego wyroku

 3. 17 lutego 2020

  Wepa Matiakubow skazany na dwa lata więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 4. 13 stycznia 2020

  Kamiljan Ergaszow skazany na dwa lata więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 5. 12 listopada 2019

  Serdar Dowletow skazany na trzy lata więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej na mocy artykułu 219(2) Kodeksu karnego

 6. 3 października 2019

  Selim Taganow skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 7. 30 września 2019

  Dawid Petrosow skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 8. 31 lipca 2019

  Azat Aszirow skazany na dwa lata więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 9. 15 lipca 2019

  Bahtijar Atahanow skazany na cztery lata więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 10. 19 marca 2019

  Muhammedali Saparmuradow skazany na rok więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 11. 13 lutego 2019

  Bahram Hemdemow wyszedł na wolność po odsiedzeniu czteroletniego wyroku za działalność religijną

 12. 19 grudnia 2018

  Eziz Atabajew skazany na dwa lata więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 13. Wrzesień 2018

  Przed ogłoszeniem przez prezydenta amnestii 24 września władze więzienne powiadomiły Kerwena Kakabajewa, Mekana Annajewa i Weniamina Gendżijewa, że zostaną nią objęci i wyjdą na wolność. Chociaż ich nazwiska znalazły się na podanej do publicznej wiadomości liście amnestionowanych więźniów, mężczyźni ci nie znaleźli się wśród 1772 osób, które zostały zwolnione 25 września

 14. 26 czerwca 2018

  Mekan Annajew skazany na dwa lata więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 15. 14 i 15 lipca 2016

  Komitet Praw Człowieka ONZ przychyla się do skarg złożonych przez sześciu Świadków oskarżonych za odmowę pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie

 16. 29 października 2015

  Komitet Praw Człowieka ONZ wydaje przychylne decyzje w sprawach trzech Świadków, którzy byli skazani za odmowę pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie

 17. 19 maja 2015

  Bahram Hemdemow zostaje skazany na 4 lata więzienia za działalność religijną. Dwa miesiące przed wydaniem wyroku został zatrzymany i osadzony w areszcie tymczasowym

 18. 25 marca 2015

  Komitet Praw Człowieka ONZ wydaje korzystne orzeczenie w sprawie Świadka Jehowy, który był sądzony za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 19. 22 października 2014

  Prezydent Turkmenistanu obejmuje amnestią ośmiu Świadków Jehowy, którzy zostają wypuszczeni na wolność

 20. 2 września 2014

  Władze Turkmenistanu wypuszczają Bibi Rachmanową, a wyrok czterech lat więzienia zmieniają na wyrok w zawieszeniu

 21. 18 sierpnia 2014

  Bibi Rachmanowa zostaje skazana na cztery lata więzienia na podstawie sfabrykowanych zarzutów

 22. 29 sierpnia 2013

  Trzech Świadków składa przeciw Turkmenistanowi skargę do Komitetu Praw Człowieka ONZ za nieuznawanie ich prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej

 23. 1 maja 2013

  Dwóch Świadków składa przeciw Turkmenistanowi skargę do Komitetu Praw Człowieka ONZ za nieuznawanie ich prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej

 24. 24 stycznia 2013

  Parę tygodni po tym, jak poinformowano rząd Turkmenistanu o skargach Nawruza Nasyrlajewa złożonych do Komitetu Praw Człowieka, jego dom nachodzi 30 funkcjonariuszy policji; jego rodzina i przebywający wtedy w domu goście zostają kilkakrotnie pobici

 25. 7 września 2012

  Dziesięciu Świadków wnosi przeciwko Turkmenistanowi skargi do Komitetu Praw Człowieka za nieuznawanie ich prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej; głównym skarżącym jest Nawruz Nasyrlajew

 26. 21 sierpnia 2008

  Świadkowie Jehowy składają wniosek o prawne zarejestrowanie ich działalności w Turkmenistanie

^ ak. 6 UN Human Rights Committee, Concluding Observations: Turkmenistan, U.N. Doc. CCPR/C/TKM/CO/2, (20 kwietnia 2017), ak. 40, 41.