Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Turkmenistan

28 MARCA 2018

Turkmenistan ignoruje prawo do wolności sumienia

Dwaj Świadkowie Jehowy zostali skazani na rok więzienia za odmowę pełnienia służby wojskowej. Władze Turkmenistanu w dalszym ciągu nie uznają podstawowego prawa do wolności sumienia i nie zapewniają żadnej alternatywnej opcji.

4 LIPCA 2017

Czy Turkmenistan zastosuje się do zaleceń Komitetu Praw Człowieka ONZ?

Władze Turkmenistanu zostały wezwane do wywiązywania się z przyjętych zobowiązań dotyczących poszanowania praw człowieka, w tym prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania.