• Liczba Świadków Jehowy — 10 498

  • Liczba zborów — 169

  • Liczba obecnych na dorocznej Pamiątce śmierci Chrystusa — 19 545

  • Liczba mieszkańców na jednego Świadka Jehowy — 2244

  • Liczba ludności — 23 556 169