Przejdź do zawartości

TADŻYKISTAN

Więzieni za wiarę — Tadżykistan

Więzieni za wiarę — Tadżykistan

W styczniu i lutym 2019 roku funkcjonariusze Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej przesłuchali 24 Świadków Jehowy z Chodżentu i innych miejscowości w północnym Tadżykistanie. Dnia 10 września 2019 roku Sąd Miejski w Chodżencie skazał 68-letniego Szamila Chakimowa na siedem i pół roku więzienia pod sfabrykowanym zarzutem „podżegania do waśni religijnych” a. Jego wyrok był kilkakrotnie zmniejszany i ma wyjść na wolność 16 maja 2023 roku.

Szamil Chakimow

Szamil Chakimow jest wdowcem. Ma słabe zdrowie i cierpi na nadciśnienie oraz inne poważne choroby. Jego jedyny syn zmarł we wrześniu 2021 roku. W marcu 2021 roku Szamil został przeniesiony do szpitala więziennego, gdzie jego stan nieco się poprawił, ale nie otrzymał on profesjonalnej opieki medycznej. Niezbędne jedzenie i lekarstwa dostarczają mu współwyznawcy. W Tadżykistanie trwają poszukiwania lekarza, który byłby gotowy go leczyć.

Próby uwolnienia Szamila Chakimowa

Na początku 2021 roku Szamil Chakimow został uznany za religijnego więźnia sumienia przez Amerykańską Komisję do spraw Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) i objęty opieką przez komisarza Nury’ego Turkela, który wezwał do jego natychmiastowego zwolnienia. 25 lutego 2022 roku, w trzecią rocznicę aresztowania Szamila, komisarz Turkel napisał:

„Od trzech lat Chakimow gnije w więzieniu z powodu swojej pokojowej działalności religijnej. Tadżyckie władze odmówiły mu dostępu do niezbędnej opieki medycznej mimo otwartych ran na nodze; nie zezwoliły mu na udział w pogrzebie syna — który był jedyną osobą mogącą odwiedzać go w więzieniu; nie pozwoliły mu też dzielić się swoją wiarą ani publicznie czytać Biblii. (...) Jego nieopisane cierpienia fizyczne, umysłowe i duchowe muszą zostać zakończone bezwarunkowym zwolnieniem”.

Dnia 15 marca 2021 roku prawnicy reprezentujący Szamila Chakimowa wnieśli pilną prośbę o interwencję do Komitetu Praw Człowieka ONZ. Po zaledwie czterech dniach Komitet przychylił się do prośby i wezwał Tadżykistan do „zapewnienia [panu Chakimowi] odpowiedniej do jego stanu zdrowia pomocy medycznej w specjalistycznej instytucji oraz zamiany pozbawienia wolności na inny środek zapobiegawczy na czas rozpatrywania jego sprawy przez Komitet”. Na podstawie tej decyzji Szamil Chakimow złożył kolejne odwołania. Niestety wszystkie sądy krajowe, w tym Sąd Najwyższy, je odrzuciły.

W listopadzie 2021 roku prawnicy Szamila Chakimowa zwrócili się do Sądu Miejskiego w Chodżencie z wnioskiem o tymczasową przerwę w odbywaniu wyroku w celu poddania się niezbędnemu leczeniu, ale wniosek nawet nie został rozpatrzony. Ostatnio prawnicy wnieśli też bezpośrednio do kancelarii sądowej o wcześniejsze warunkowe zwolnienie i złagodzenie wyroku z uwagi na stan zdrowia. Jednak wyrok nie został złagodzony i Szamil Chakimow wciąż pozostaje w więzieniu.

Kalendarium wydarzeń

 1. 19 grudnia 2022

  Szamil Chakimow jest jedyną osobą więzioną za wiarę Tadżykistanie

 2. 21 września 2021

  Na podstawie ogólnokrajowej amnestii Rustamdżon Norow został wypuszczony na wolność po odsiedzeniu 11 miesięcy z zasądzonych trzech i pół roku pozbawienia wolności

 3. 9 września 2021

  Wyrok Szamila Chakimowa znowu skrócono o jeden rok. Jego odbywanie skończy 16 maja 2023 roku

 4. 7 stycznia 2021

  Rustamdżon Norow skazany na trzy i pół roku pobytu w kolonii karnej za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 5. 1 listopada 2020

  Dżowidon Bobodżonow został ułaskawiony przez prezydenta i wyszedł na wolność po odsiedzeniu dziewięciu miesięcy z dwuletniego wyroku

 6. 1 października 2020

  Rustamdżon Norow został aresztowany z powodu odmowy odbycia służby wojskowej, mimo że wyraził chęć odbycia alternatywnej służby cywilnej

 7. 4 lipca 2020

  Władze zakładu karnego YaS 3/5 zawiadomiły Szamila Chakimowa, że jego wyrok skrócono o dwa lata, trzy miesiące i dziesięć dni. Ma wyjść na wolność 16 maja 2024 roku

 8. 2 kwietnia 2020

  Dżowidon Bobodżonow skazany na dwa lata pozbawienia wolności w kolonii karnej

 9. 28 stycznia 2020

  Dżowidon Bobodżonow oskarżony o uchylanie się od służby wojskowej

 10. 9 października 2019

  Sąd Apelacyjny podtrzymuje wyrok skazujący Sądu Miejskiego w Chodżencie w sprawie Szamila Chakimowa

 11. 4 października 2019

  Dżowidon Bobodżonow uprowadzony siłą z powodu odmowy wstąpienia do armii

 12. 10 września 2019

  Szamil Chakimow uznany za winnego zarzucanego mu „podżegania do waśni religijnych” i skazany na siedem i pół roku więzienia

 13. 5 sierpnia 2019

  Przed Sądem Miejskim w Chodżencie rozpoczyna się process Szamila Chakimowa. Oskarżony cały czas pozostaje w więzieniu.

 14. 25 czerwca 2019

  Sąd Miejski w Chodżencie przedłuża areszt Szamila Chakimowa do 26 lipca 2019

 15. 31 maja 2019

  Sogdyjski Sąd Okręgowy podtrzymuje decyzję o przedłużeniu aresztu Szamila Chakimowa

 16. 24 maja 2019

  Sąd Miejski w Chodżencie przedłuża areszt Szamila Chakimowa do 26 czerwca 2019

 17. 29 kwietnia 2019

  Sogdyjski Sąd Okręgowy podtrzymuje decyzję o przedłużeniu aresztu Szamila Chakimowa

 18. 23 kwietnia 2019

  Sąd Miejski w Chodżencie przedłuża areszt Szamila Chakimowa do 26 maja 2019 roku

 19. 12 marca 2019

  Sogdyjski Sąd Okręgowy podtrzymuje decyzję Sądu Miejskiego w Chodżencie o umieszczeniu Szamila Chakimowa w areszcie śledczym na dwa miesiące

 20. 28 lutego 2019

  Sąd Miejski w Chodżencie umieszcza Szamila Chakimowa w areszcie śledczym na dwa miesiące

 21. 26 lutego 2019

  Szamil Chakimow aresztowany pod sfabrykowanym zarzutem „podżegania do waśni religijnych”

 22. 1 lutego 2019

  Szamil Chakimow wezwany na policję, gdzie został przeszukany i przesłuchany. Po ośmiu godzinach został zabrany do domu, gdzie policja skonfiskowała jego rzeczy osobiste i zabrała mu paszport

 23. Przełom stycznia i lutego 2019

  Funkcjonariusze Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej w Chodżencie przeszukali siedem domów i przesłuchali 24 Świadków Jehowy. W niektórych przypadkach przesłuchania trwały nawet 14 godzin

a Artykuł 189 (2) Kodeksu karnego Republiki Tadżykistanu.