Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

18 LISTOPADA 2013
SYTUACJA PRAWNA NA ŚWIECIE

Nie zapominaj o uwięzionych

W Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w artykule 18, można przeczytać, że jednym z fundamentalnych praw człowieka jest „prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania” *. W niektórych krajach korzystający z tego prawa Świadkowie Jehowy są wtrącani do więzienia, a nawet okrutnie prześladowani. Większość uwięzionych to młodzi mężczyźni, którzy ze względu na sumienie odmawiają pełnienia służby wojskowej. Inne osoby są zamykane tylko dlatego, że praktykują swoją religię.

Prześladowania nie zdołały złamać lojalności Świadków i zmusić ich do wyrzeczenia się wiary. Są raczej plamą na honorze władz, które nie respektują praw człowieka. W poniższej tabeli wymieniono kraje, gdzie władze więżą Świadków Jehowy, i podano liczbę przetrzymywanych tam osób.

KRAJ

LICZBA UWIĘZIONYCH

 Erytrea

52

 Korea Południowa

599

 Górski Karabach

1

 Singapur

18

 Turkmenistan

9

Ogółem

679

Stan na 12 listopada 2013 roku

 ERYTREA

Według ostatniego sprawozdania 52 Świadków Jehowy — mężczyzn i kobiet — przebywa w więzieniach w bardzo ciężkich warunkach. Pozbawiono ich wolności z powodu odmowy służby wojskowej, działalności religijnej lub nieujawnionych przyczyn, mimo że nikomu nie wytoczono procesu sądowego ani nawet nie wniesiono oficjalnego oskarżenia. Paulos Eyassu, Isaac Mogos i Negede Teklemariam są więzieni za odmowę służby wojskowej już prawie 20 lat — od 24 września 1994 roku. Misghina Gebretinsae i Yohannes Haile — obaj w wieku powyżej 60 lat — niestety zmarli w więzieniu. Odkąd w roku 1993 Erytrea uzyskała niepodległość, władze tego kraju ciągle prześladują, więżą i torturują Świadków Jehowy.

 KOREA POŁUDNIOWA

Obecnie 599 młodych mężczyzn będących Świadkami Jehowy odbywa w Korei Południowej karę 18 miesięcy więzienia za odmowę służby wojskowej. Od czasów wojny koreańskiej tamtejsze władze nieustannie wnoszą oskarżenia przeciw młodym Świadkom, którzy nie chcą pełnić służby wojskowej, i nie wprowadziły żadnej formy służby alternatywnej. W tym okresie skazano już z tego powodu 17 549 Świadków na łączną liczbę 34 100 lat więzienia. Korea Południowa nie stosuje się do zobowiązań wynikających z międzynarodowego traktatu i nie szanuje fundamentalnego prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na sumienie. Więcej informacji można znaleźć w artykule „Międzynarodowy protest przeciw niesprawiedliwości w Korei Południowej”.

 GÓRSKI KARABACH

Ponieważ w Górskim Karabachu nie istnieje alternatywna służba cywilna, 20-letni Świadek Jehowy, który odmówił pełnienia służby wojskowej, został zamknięty w zakładzie karnym. 30 grudnia 2011 roku skazano go na 30 miesięcy pozbawienia wolności, a 29 stycznia 2013 roku odrzucono jego wniosek o zwolnienie warunkowe. Władze więzienia pozostały też głuche na apel o wypuszczenie go, by mógł skorzystać z niezbędnej opieki medycznej.

 SINGAPUR

Rząd Singapuru egzekwuje przymusową służbę wojskową i nie respektuje prawa do jej odmowy. 18 młodych Świadków Jehowy, którzy nie chcieli postępować wbrew wyszkolonemu na Biblii sumieniu, skazano na 39 miesięcy pozbawienia wolności w więzieniu wojskowym. Inny Świadek został wypuszczony na wolność w sierpniu 2013 roku po odbyciu rocznego wyroku za odmowę stawienia się na ćwiczeniach dla rezerwistów.

 TURKMENISTAN

W turkmeńskich więzieniach przebywa obecnie dziewięciu mężczyzn będących Świadkami Jehowy — ośmiu z powodu odmowy służby wojskowej, a jeden skazany na podstawie fałszywych zarzutów. Zasądzono im wyroki od 12 do 24 miesięcy pobytu w więzieniu, gdzie często są bezlitośnie bici przez strażników oraz żołnierzy. Po wypuszczeniu na wolność niektórzy są ponownie stawiani w stan oskarżenia i osadzani jako recydywiści w zakładach karnych o zaostrzonym rygorze.

^ ak. 2 Zobacz też oenzetowską Powszechną deklarację praw człowieka, artykuł 18, oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka, artykuł 9.