Przejdź do zawartości

SYTUACJA PRAWNA NA ŚWIECIE

Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę — wykaz terytorialny

Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę — wykaz terytorialny

Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę we wrześniu 2021 roku

KRAJ

LICZBA

ZARZUTY

Erytrea

20

  • działalność religijna

  • nieujawnione zarzuty

Korea Południowa

3

  • odmowa służby wojskowej

Krym

4

  • działalność religijna

Rosja

50

  • działalność religijna

Singapur

13

  • odmowa służby wojskowej

Tadżykistan

2

  • odmowa służby wojskowej

  • działalność religijna

inne kraje

ponad 36

  • działalność religijna

ogółem

ponad 128

 

Artykuł 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, że jednym z fundamentalnych praw człowieka jest „prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania” *. Jednak w niektórych krajach korzystający z tego podstawowego prawa Świadkowie Jehowy są niesprawiedliwie wtrącani do więzienia, a nawet okrutnie prześladowani. Większość uwięziono tylko dlatego, że praktykują swoją religię. Inni są zamykani za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej.

^ ak. 32 Zobacz też oenzetowską Powszechną deklarację praw człowieka, artykuł 18, oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka, artykuł 9.