Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę w styczniu 2019 roku

KRAJ

LICZBA

ZARZUTY

Erytrea

53

  • odmowa służby wojskowej

  • działalność religijna

  • nieujawnione zarzuty

 

Korea Południowa

8

  • odmowa służby wojskowej

 

Rosja

25

  • działalność religijna

 

Singapur

9

  • odmowa służby wojskowej

 

Turkmenistan

12

  • działalność religijna

  • odmowa służby wojskowej

 

ogółem

107

 

Artykuł 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, że jednym z fundamentalnych praw człowieka jest „prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania” *. W niektórych krajach korzystający z tego podstawowego prawa Świadkowie Jehowy są wtrącani do więzienia, a nawet okrutnie prześladowani. Większość uwięzionych to młodzi mężczyźni, którzy ze względu na sumienie odmawiają pełnienia służby wojskowej. Inne osoby są zamykane tylko dlatego, że praktykują swoją religię.

^ ak. 27 Zobacz też oenzetowską Powszechną deklarację praw człowieka, artykuł 18, oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka, artykuł 9.