Przejdź do zawartości

SYTUACJA PRAWNA NA ŚWIECIE

Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę — wykaz terytorialny

Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę — wykaz terytorialny

Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę w listopadzie 2022 roku

KRAJ

LICZBA

ZARZUTY

Erytrea

20

  • działalność religijna

  • nieujawnione zarzuty

Korea Południowa

1

  • odmowa służby wojskowej

Krym

8

  • działalność religijna

Rosja

97

  • działalność religijna

Singapur

14

  • odmowa służby wojskowej

Tadżykistan

1

  • działalność religijna

inne kraje

ponad 27

  • działalność religijna

ogółem

ponad 168

 

Artykuł 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, że jednym z fundamentalnych praw człowieka jest „prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania” a. Jednak w niektórych krajach korzystający z tego podstawowego prawa Świadkowie Jehowy są niesprawiedliwie wtrącani do więzienia, a nawet okrutnie prześladowani. Większość uwięziono tylko dlatego, że praktykują swoją religię. Inni są zamykani za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej.

a Zobacz też oenzetowską Powszechną deklarację praw człowieka, artykuł 18, oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka, artykuł 9.