Przejdź do zawartości

SYTUACJA PRAWNA NA ŚWIECIE

Więzieni za wiarę — Krym

Więzieni za wiarę — Krym

Agresywny sprzeciw władz rosyjskich wobec działalności Świadków Jehowy daje się też odczuć na Krymie. W Rosji władze nie tylko zdelegalizowały jednostki prawne, którymi posługiwali się Świadkowie Jehowy, ale też pokazały, że mają zamiar całkowicie pozbawić ich możliwości pokojowego oddawania czci Bogu. Od wprowadzenia zakazu w kwietniu 2017 roku rosyjskie władze przeprowadziły liczne przeszukania podczas spotkań Świadków Jehowy, po których zatrzymano i uwięziono wielu z nich. Tej samej taktyki używa się też na Krymie.

Wtargnięcia w Dżankoj w listopadzie 2018 roku

Siergiej Fiłatow

Do pierwszych masowych przeszukań doszło 15 listopada 2018 roku w Dżankoj na Krymie. Około 200 policjantów i antyterrorystów wtargnęło do prywatnych domów, w których małe grupy Świadków Jehowy spotykały się, żeby czytać i omawiać Biblię. Co najmniej 35 uzbrojonych i zamaskowanych funkcjonariuszy wdarło się do domu Siergieja Fiłatowa, w którym spotkało się sześcioro Świadków. Zostali oni agresywnie sterroryzowani — 78-letni mężczyzna został przygwożdżony do ściany, rzucony na podłogę, skuty kajdankami i pobity tak dotkliwie, że musiał zostać zabrany do szpitala. Dwaj inni starsi mężczyźni również musieli trafić do szpitala z powodu wysokiego nadciśnienia. Niestety, młoda kobieta, do której domu również wtargnęli funkcjonariusze, poroniła.

Siergiej Fiłatow na podstawie artykułu 282.2(1) Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej został oskarżony o „organizowanie działalności organizacji ekstremistycznej”. 5 marca 2020 roku sąd rejonowy skazał go na sześć lat kolonii karnej. Po ogłoszeniu wyroku od razu został on zabrany do miejsca odosobnienia. W listopadzie 2020 roku jego prawnicy złożyli w jego imieniu skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Siergiej Fiłatow ma żonę i czworo dzieci, z których dwoje jest niepełnoletnich.

Inne akcje organów bezpieczeństwa

Artiom Gierasimow

Dnia 20 marca 2019 roku funkcjonariusze służb specjalnych wtargnęli do ośmiu domów Świadków Jehowy w miastach Ałupka i Jałta. Skonfiskowali Biblie, komputery i urządzenia elektroniczne. Potem Artiom Gierasimow został oskarżony o organizowanie działalności ekstremistycznej tylko dlatego, że spotykał się z innymi, żeby rozmawiać na temat Biblii. Skazano go na sześć lat więzienia. Odbywanie wyroku skończy w czerwcu 2026 roku.

Wiktor Staszewski

Wieczorem 4 czerwca 2019 roku funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) przeszukali w Sewastopolu 10 domów Świadków Jehowy. Wiktor Staszewski został aresztowany, a potem zwolniony z zakazem opuszczania miasta. Następnie został oskarżony o organizowanie działalności ekstremistycznej i skazany na sześć i pół roku pozbawienia wolności. 10 sierpnia 2021 roku Sąd Miejski w Sewastopolu odrzucił jego odwołanie. Na wolność wyjdzie w lipcu 2027 roku.

Igor Szmidt

Dnia 1 października 2020 roku funkcjonariusze wtargnęli do dziewięciu domów Świadków Jehowy w Sewastopolu. W sprawie Igora Szmidta wszczęto postępowanie karne. 22 października 2021 roku Gagarinskij Sąd Rejonowy w Sewastopolu skazał go na sześć lat pozbawienia wolności. Wniósł apelację, którą Sąd Miejski w Sewastopolu odrzucił 13 stycznia 2022 roku. Na wolność wyjdzie we wrześniu 2026 roku.

W sierpniu 2021 roku władze przeszukały domy ośmiu rodzin Świadków Jehowy. Wszczęto postępowania karne przeciwko Aleksandrowi Dubowience i Aleksandrowi Litwiniukowi, którzy zostali oskarżeni o propagowanie działalności organizacji ekstremistycznej. W oczekiwaniu na proces nałożono na nich areszt domowy. 30 listopada 2022 roku Sąd Miejski w Armiańsku na Krymie skazał ich na sześć lat pozbawienia wolności.

Kalendarium wydarzeń

 1. 30 listopada 2022

  Aleksandr Dubowienko i Aleksandr Litwiniuk skazani na sześć lat pozbawienia wolności

 2. 22 października 2021

  Igor Szmidt skazany na sześć lat pozbawienia wolności

 3. 5 sierpnia 2021

  Rewizja w domach ośmiu rodzin Świadków. Aresztowanie Aleksandra Dubowienki i Aleksandra Litwiniuka

 4. 1 października 2020

  Rewizja w dziewięciu domach w Sewastopolu. Igor Szmidt zostaje umieszczony w areszcie śledczym

 5. 4 czerwca 2020

  Sąd Najwyższy Republiki Krym skazuje Artioma Gierasimowa na sześć lat pozbawienia wolności

 6. 5 marca 2020

  Siergiej Fiłatow skazany na sześć lat kolonii karnej

 7. 4 czerwca 2019

  Funkcjonariusze FSB przeszukują 10 domów w Sewastopolu. Wiktor Staszewski zostaje potem oskarżony o organizowanie działalności ekstremistycznej

 8. 20 marca 2019

  Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa wtargnęli do ośmiu domów w Ałupce i Jałcie. Artiom Gierasimow jest przesłuchiwany, a następnie oskarżony o organizację działalności ekstremistycznej

 9. 15 listopada 2018

  Ponad 200 policjantów i antyterrorystów wdziera się do ośmiu domów w Dżankoj, w tym do domu Siegieja Fiłatowa