Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

STANY ZJEDNOCZONE

Stany Zjednoczone — podstawowe informacje

Stany Zjednoczone — podstawowe informacje

Historia Świadków Jehowy zaczyna się w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XIX wieku, kiedy to Charles Taze Russel wraz ze swoimi towarzyszami zakłada klasę biblijną. W kolejnych latach zaczynają wydawać literaturę, tworzą korporację prawną później znaną jako Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica i otwierają pierwsze biuro w Allegheny w Pensylwanii.

Świadkowie Jehowy w Stanach Zjednoczonych mogą swobodnie prowadzić swoją działalność religijną. Jednakże na początku XX wieku zmagali się z silnym sprzeciwem ze strony wprowadzonych w błąd przedstawicieli władz i wpływowych duchownych. Szczególnie w latach 30. i 40. XX wieku stoczyli wiele batalii prawnych. Policja zatrzymywała Świadków za udział w ich publicznej działalności, szkoły w całym kraju wydalały uczniów, będących dziećmi Świadków Jehowy, za to, że nie pozdrawiali flagi, a sądy federalne skazywały wielu młodych mężczyzn za odmowę pełnienia służby wojskowej. Ostatecznie we wszystkich tych sprawach Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekał na korzyść Świadków Jehowy.

Do dziś Świadkowie wygrali 50 procesów w Sądzie Najwyższym. Odnieśli też liczne zwycięstwa na terenie całego kraju w sądach federalnych i stanowych w sprawach dotyczących praw pacjentów, opieki nad dziećmi, pozwoleń budowlanych, dyskryminacji na rynku pracy i imigracji. Te zwycięstwa kształtowały konstytucyjne prawa i zapewniały ochronę wolności słowa, prasy, zgromadzeń i wyznania w Stanach Zjednoczonych, a co więcej, wpływały również na decyzje podejmowane przez sądy na całym świecie.