Przejdź do zawartości

SINGAPUR

Więzieni za wiarę — Singapur

Więzieni za wiarę — Singapur

Czternastu młodych Świadków Jehowy jest pozbawionych wolności w Singapurze za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej. Dziesięciu z nich odsiaduje drugi wyrok, ponieważ odmówiło zmiany swojego stanowiska po odbyciu pierwszego wyroku. Ci młodzi mężczyźni nie mają żadnej możliwości odwołania się, ponieważ władze Singapuru nie respektują prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej.

Kiedy młody mężczyzna kończy 18 lat, zostaje powołany do wojska. Jeżeli ze względu na sumienie odmówi, trafia do obozu wojskowego nawet na 12 miesięcy. Po odbyciu kary od razu dostaje wezwanie na ćwiczenia wojskowe. Jeśli ponownie odmawia, znów staje przed sądem wojskowym i zostaje skazany na karę pozbawienia wolności do 18 miesięcy. Dlatego młodzi Świadkowie Jehowy, którzy ze względu na sumienie odmawiają odbycia służby wojskowej, otrzymują dwa następujące po sobie wyroki, trwające w sumie nawet 30 miesięcy.

Singapur uchyla się od stosowania dyrektyw ONZ

ONZ wielokrotnie zwracała się do państw członkowskich o „uznanie podyktowanej sumieniem odmowy pełnienia służby wojskowej za przejaw korzystania z wolności myśli, sumienia i wyznania — podstawowych praw, do których odwołuje się Powszechna deklaracja praw człowieka”. Chociaż Singapur należy do ONZ od roku 1965, to wyraził odmienne stanowisko w tej sprawie. W liście z 24 kwietnia 2002 roku, skierowanym do Komisji Praw Człowieka ONZ, oficjalny przedstawiciel władz Singapuru stwierdził, że „gdy osobiste przekonania lub czyny godzą w interesy kraju w zakresie obronności, prawo państwowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego musi być uznawane za nadrzędne”. Nie kryjąc swego stanowiska, wyraził się tak: „Nie uważamy, jakoby zezwolenie na podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej miało mieć charakter powszechny”.

Kalendarium wydarzeń

 1. 20 grudnia 2022

  W sumie 14 Świadków Jehowy jest więzionych za odmowę służby wojskowej ze względu na sumienie

 2. 24 kwietnia 2002

  Oficjalny przedstawiciel władz Singapuru potwierdza, że w państwie tym nie uznaje się prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej

 3. luty 1995

  Nasilenie represji i wzrost liczby aresztowań obywateli Singapuru będących Świadkami Jehowy

 4. 8 sierpnia 1994

  Oddalenie apelacji wniesionej przed singapurski Sąd Najwyższy

 5. 12 stycznia 1972

  Delegalizacja działalności Świadków Jehowy