Władze Rwandy zrobiły duży krok w stronę wyeliminowania dyskryminacji religijnej w szkołach i wydały rozporządzenie, które nakazuje szanować poglądy religijne uczniów. Jest to bardzo dobra wiadomość dla uczniów, którzy ze względu na sumienie odmawiają uczestnictwa w niektórych zajęciach szkolnych.

Większość szkół w Rwandzie jest dotowanych przez rząd, ale prowadzonych przez organizacje religijne. Mogą się do nich zapisać wszyscy, bez względu na swoje wyznanie. Jednak w niektórych szkołach dyrekcja kładzie silny nacisk na uczestnictwo w zajęciach religijnych lub patriotycznych albo wymaga płacenia podatków na rzecz kościoła. Uczniowie, którzy ze względu na swoje przekonania religijne się na to nie zgadzają, są karani. Minister odpowiedzialny za szkolnictwo podstawowe i średnie tak określił nastawienie niektórych dyrektorów szkół: „Naszym uczniom nie wolno wielbić Boga w sposób sprzeczny z naszymi poglądami”.

Rządowe rozporządzenie w obronie wolności sumienia

Władze postanowiły rozwiązać problem, wydając rozporządzenie, które zawiera nowe przepisy mające na celu wyeliminowanie dyskryminacji religijnej w szkołach. W artykule 12 rozporządzenia nr 290/03 opublikowanego 12 grudnia 2015 roku stwierdzono, że każda szkoła ma respektować prawo uczniów do wolności wyznania oraz umożliwiać im modlitwę zgodnie z ich przekonaniami, pod warunkiem że ich związek wyznaniowy lub kościół jest prawnie zarejestrowany i nie koliduje to z nauką w szkole.

Każda szkoła ma szanować prawo do wolności wyznania uczniów (Rozporządzenie nr 290/03, artykuł 12)

Wydanie rozporządzenia potwierdza ważność wyroku sądu w Karongi, związanego z wydaleniem ze szkoły w maju 2014 roku uczniów będących Świadkami Jehowy. Uczniowie odmówili uczestnictwa w praktykach religijnych organizowanych przez szkołę, jednak dyrekcja nie uszanowała ich stanowiska. Sąd uwolnił uczniów od zarzutów i umożliwił kontynuowanie edukacji.

W szkole w dystrykcie Ngororero dyrektor odmówił wręczenia świadectw szkolnych 30 uczniom, którzy nie zgodzili się płacić podatków na rzecz kościoła (niebędących częścią czesnego). Gdy rodzice tych uczniów wnieśli skargę do kuratora, dyrektor ustąpił i w dniu zakończenia roku szkolnego wręczył świadectwa wszystkim uczniom.

Ulga dla uczniów będących Świadkami Jehowy

Chantal Uwimbabazi, uczennica będąca Świadkiem Jehowy, została wydalona ze szkoły w dystrykcie Ngororero, ponieważ nie pojawiła się na katolickiej mszy organizowanej przez szkołę. Uczniowie z jej klasy oraz inne osoby wyśmiewały się z niej i przez cały rok nie mogła kontynuować nauki. W końcu postanowiła zapisać się do innej szkoły. Była ona położona dalej od jej miejsca zamieszkania i trzeba było w niej płacić wyższe czesne, co oznaczało spore obciążenie dla jej owdowiałej matki dysponującej skromnymi dochodami. Kiedy Chantal dowiedziała się o nowych przepisach, poczuła ulgę. Powiedziała: „Myślę, że uczniowie w podobnych sytuacjach będą teraz mogli się uczyć bez obaw, że ich prawa będą naruszane”.

Nowe przepisy są zgodne z rwandyjską konstytucją, która zapewnia wolność wyznania i prawo do edukacji. Uczniowie będący Świadkami Jehowy oraz ich rodzice z niecierpliwością wyczekują kresu wszelkich przejawów dyskryminacji religijnej. Są również bardzo wdzięczni, że rząd stanął w obronie swobody religijnej uczniów.