Przejdź do zawartości

22 KWIETNIA 2014
ROSJA

Obywatele rosyjscy stają przed sądem za swoją wiarę

W pierwszej tego typu sprawie we współczesnej Rosji wszczęto postępowanie karne przeciwko 16 Świadkom Jehowy * z miasta Taganrog tylko za to, że pokojowo praktykują swoją religię *. Jeśli sąd uzna ich za winnych, każdemu z nich może grozić grzywna w wysokości nawet 300 000 rubli (około 25 000 złotych) lub kara pozbawienia wolności, w niektórych przypadkach do ośmiu lat. Do momentu ogłoszenia wyroku mają zakaz opuszczania miasta.

Represje wobec Świadków w Taganrogu rozpoczęły się w czerwcu 2008 roku, kiedy to prokurator obwodu rostowskiego złożył wniosek o zdelegalizowanie ich miejscowej organizacji. Twierdził też, że literatura wydawana przez Świadków Jehowy zawiera treści ekstremistyczne. Sąd pierwszej instancji przychylił się do wniosku prokuratora, a 8 grudnia 2009 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej podtrzymał to orzeczenie.

Po orzeczeniu Sądu Najwyższego lokalne władze skonfiskowały Salę Królestwa (miejsce wielbienia Boga) Świadków Jehowy w Taganrogu, zmuszając ich tym samym do organizowania spotkań w domach prywatnych. Sąd nakazał także dodanie 34 publikacji Świadków do federalnej listy materiałów ekstremistycznych. Świadkowie zaskarżyli te orzeczenia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Władze Taganrogu wykorzystują wspomniane orzeczenia jako usprawiedliwienie dla nękania i terroryzowania Świadków. W 2011 roku przedstawiciele organów ścigania pewnego dnia wtargnęli o 6 rano do 19 domów Świadków, budząc całe rodziny, łącznie z osobami starszymi i dziećmi. Przez 8—11 godzin przeprowadzali rewizje w poszukiwaniu „ekstremistycznej” literatury. Funkcjonariusze zarekwirowali wszystkie publikacje religijne oraz inne rzeczy osobiste. Lokalne władze posunęły się nawet do obserwowania z ukrytej kamery spotkania religijnego, usiłując znaleźć jakiekolwiek dowody łamania prawa przez zebrane osoby. Wydarzenia w Taganrogu rozpoczęły popieraną przez rząd kampanię nękania Świadków w wielu miejscach Rosji *.

Świadkowie Jehowy są powszechnie uznaną religią. Konstytucja Rosji oraz Europejska Konwencja Praw Człowieka gwarantują wolność wyznania. Na całym świecie sądy najwyższe potwierdzają, że to prawo mają też Świadkowie Jehowy. Mimo to urzędnicy państwowi w Taganrogu zachowują się tak, jakby ono Świadkom nie przysługiwało.

Wyrok w toczącym się procesie ma zapaść w maju — po tym, jak sąd wysłucha mów końcowych. Jeśli 16 Świadków zostanie uznanych za winnych, zagrozi to wolności ponad 800 ich współwyznawców w Taganrogu. Może też posłużyć jako precedens w procesach toczących się przeciwko Świadkom w innych częściach Rosji.

Grigorij Martynow, rzecznik prasowy Świadków Jehowy w Rosji, oświadczył: „To naruszenie wolności religijnej jest niczym nieuzasadnione. Świadkowie Jehowy nie stanowią żadnego zagrożenia dla integralności ani bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Nękanie i dyskryminacja wynika tylko i wyłącznie z faktu, że są Świadkami Jehowy”.

^ ak. 2 Na zdjęciu znajduje się tylko 10 z 16 wspomnianych osób.

^ ak. 2 W 2012 roku władze rosyjskie postawiły 16 Świadkom zarzuty z artykułu 282.2, paragraf 1 i 2, kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, za które grozi do 3 lat więzienia. Czterech starszych zboru dodatkowo oskarżono na podstawie artykułu 150, paragraf 4, kodeksu karnego. Grozi im od 5 do 8 lat więzienia.

^ ak. 5 Od wyroku Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z 8 grudnia 2009 roku funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali już przeszło 1600 Świadków, uznali za ekstremistyczne ponad 70 ich publikacji, przeszukali ponad 170 ich domów i miejsc wielbienia Boga oraz przerwali bądź zakłócili 69 spotkań religijnych.