Przejdź do zawartości

ROSJA

Więzieni za wiarę — Rosja

Więzieni za wiarę — Rosja

Historia Świadków Jehowy we współczesnej Rosji to pasmo sprzeciwu i prześladowań. Przez większą część XX wieku władze Rosji nękały i prześladowały Świadków, mimo iż są oni znani jako pokojowo usposobieni, posłuszni obywatele. Celem władz Związku Radzieckiego było nakłonienie ich — perswazją lub siłą — do przyjęcia komunistycznej ideologii. Tysiące Świadków zesłano na Syberię. Mieli zakaz posiadania Biblii i publikacji biblijnych. Byli nieustannie inwigilowani i swoje spotkania religijne musieli organizować potajemnie. W razie wykrycia byli bici i skazywani na kary długoletniego pozbawienia wolności.

Sytuacja zaczęła się poprawiać w 1991 roku, gdy władze Rosji prawnie uznały Świadków Jehowy i umożliwiły im swobodne wielbienie Boga bez ingerencji ze strony państwa. Niestety, ten okres spokoju nie trwał długo.

W 2009 roku sprzeciw i wrogie działania zaczęły się nasilać, gdy rosyjski Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję sądu niższej instancji określającej zbór Świadków Jehowy mianem „ekstremistycznego”. Po latach batalii prawnych w kwietniu 2017 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej zdelegalizował jednostki prawne, którymi posługiwali się Świadkowie Jehowy, za rzekome prowadzenie działalności ekstremistycznej. Władze rosyjskie od razu zaczęły konfiskować ich własność, zamykać ich miejsca wielbienia i uznawać ich publikacje religijne za „materiały o charakterze ekstremistycznym”.

Nie ustając w zwalczaniu jednostek prawnych Świadków Jehowy, władze Rosji zaczęły też brać na cel poszczególne osoby. Błędnie zrównują osobiste praktyki religijne z działalnością zdelegalizowanych jednostek prawnych. W trakcie wtargnięć policjantów do domów Świadków dochodzi do maltretowania i brutalnych przesłuchań. Mężczyźni i kobiety w każdym wieku są aresztowani i skazywani na karę pozbawienia wolności lub umieszczani w areszcie domowym.

Od zakazu nałożonego w kwietniu 2017 roku setki Świadków Jehowy zostało umieszczonych w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym za rzekomą działalność ekstremistyczną. W dniu 16 grudnia 2022 roku pozbawionych wolności było łącznie 98 Świadków.

Krytyka Rosji za traktowanie Świadków Jehowy

Władze Rosji nieustannie skazują Świadków za działalność ekstremistyczną, mimo potępienia ze strony instytucji międzynarodowych. Co prawda kilka rosyjskich sądów odważnie nie zgodziło się przykleić Świadkom Jehowy łatki „ekstremistów” i oczyściło ich z oskarżenia na podstawie artykułu 282 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Te orzeczenia są zgodne z niedawną aktualizacją uchwały Sądu Najwyższego. W październiku 2021 roku sprecyzowano w niej, że indywidualnego kultu religijnego nie należy kwalifikować jako branie udziału w działalności zdelegalizowanej organizacji religijnej.

Dobrze zorientowani obserwatorzy i sądy spoza Rosji potępiają to państwo za okrutne prześladowanie Świadków Jehowy.

Michelle Bachelet, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka: „Surowy wyrok wydany na [Świadka Jehowy] stwarza niebezpieczny precedens i de facto kryminalizuje prawo Świadków Jehowy w Rosji do wolności wyznania — co stoi w sprzeczności ze zobowiązaniami wynikającymi z przyjęcia Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych”.

Oświadczenie złożone przed Stałą Radą Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE): „Unia Europejska jest wciąż poważnie zaniepokojona sytuacją Świadków Jehowy w Rosji, którzy niezmiennie stykają się z systemowymi prześladowaniami, w tym są nachodzeni w domach, arbitralnie aresztowani, toczone są przeciwko nim śledztwa i są skazywani nawet na siedem lat pozbawienia wolności. (...) Wzywamy Federację Rosyjską do poszanowania swoich międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie praw człowieka, poszanowania wolności wypowiedzi, stowarzyszania się, pokojowego zgromadzania się, wyznania i sumienia, a także praw mniejszości i prawa do sprawiedliwego procesu”.

Europejski Trybunał Praw Człowieka: 7 czerwca 2022 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wydał przełomowe orzeczenie w sprawie przeciwko Rosji (Lokalna organizacja religijna Taganrog i inni przeciw Rosji, nr 32401/10 i 19 innych). Trybunał orzekł, że decyzja z 2017 roku o delegalizacji Świadków Jehowy była bezprawna. Trybunał wskazał, że Rosja „musi podjąć wszelkie konieczne działania, żeby zapewnić zakończenie wszystkich trwających postępowań karnych przeciwko Świadkom Jehowy (...) oraz zwolnić wszystkich Świadków Jehowy, których pozbawiono wolności”. Ponadto nakazano Rosji zwrócić całą skonfiskowaną własność lub wypłacić za nią odszkodowanie w wysokości ponad 277 milionów złotych, a skarżącym wypłacić zadośćuczynienie w łącznej wysokości ponad 16 milionów złotych.

Szokujące wypadki nadużyć i aresztowań

 • 29 kwietnia 2020 roku przeszukano pięć domów Świadków Jehowy w miejscowości Pawłowskaja (Kraj Krasnodarski). Jeden z nich należał do Ludmiły Szczekołdiny, 46-letniej kobiety, która opiekuje się starszą wiekiem matką. Ludmiłę oskarżono o udział w działalności organizacji ekstremistycznej, mimo że po prostu uczyła prawd biblijnych sąsiadkę. W maju 2022 uznano ją za winną i skazano na cztery lata pobytu w kolonii karnej. Na wolność ma wyjść w kwietniu 2026 roku.

 • W maju 2021 roku po rewizji 20 domów Świadków Jehowy w Kraju Ałtajskim wszczęto postępowanie karne przeciwko Andriejowi Danielianowi. Wcześniej w jego domu założono podsłuch. W lipcu został oficjalnie oskarżony o organizowanie działalności organizacji ekstremistycznej. 7 listopada 2022 roku skazano go na sześć lat pozbawienia wolności.

 • W lutym 2022 roku wszczęto postępowanie karne przeciwko Igorowi Gusiewowi mieszkającemu w Kraju Krasnojarskim. 17 listopada 2022 roku Żelieznodorożnyj Sąd Rejonowy w Krasnojarsku skazał go za udział w działalności organizacji ekstremistycznej. Nie skazano go na karę pozbawienia wolności, lecz na wysoką karę grzywny — 600 000 rubli, czyli równowartość około 44 000 złotych.

 • 19 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Birobidżanie skazał czterech Świadków Jehowy na wieloletnie kary pozbawienia wolności za rzekomą przynależność do organizacji ekstremistycznej. 17 maja 2018 roku 150 funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa wtargnęło do domów Świadków. Śledztwo i proces trwały bezprecedensowe cztery i pół roku. Dmitrij Zagulin został skazany na trzy i pół roku kolonii karnej; Ałam Alijew na sześć i pół roku, a Siergiej Szuljarenko i Walerij Kriger na siedem lat.

Ciągłe wysiłki, by zakończyć niesprawiedliwe uwięzienia

Świadkowie Jehowy na całym świecie są bardzo przejęci z powodu surowego traktowania ich współwyznawców w Rosji. W obronie uwięzionych miliony Świadków z całego świata wysłało listy do wysokich urzędników w Rosji. Prawnicy reprezentujący uwięzionych wnieśli skargi do Komitetu Praw Człowieka ONZ, do Grupy Roboczej do spraw Bezprawnych Zatrzymań ONZ, a także składają apelacje do sądów wszystkich instancji w Rosji. Dziesiątki skarg trafiło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Oficjalne raporty skierowano do instytucji międzynarodowych zajmujących się wypadkami łamania praw człowieka. Świadkowie Jehowy nie będą ustawać w tych wysiłkach i informować opinie publiczną o sytuacji swoich współwyznawców w Rosji, żeby położyć kres tym okrutnym prześladowaniom.

Kalendarium wydarzeń

 1. 16 grudnia 2022

  W sumie więzionych jest 98 Świadków Jehowy

 2. 7 czerwca 2022

  ETPC wydaje przełomowe orzeczenie potępiające Rosję za złe traktowanie Świadków Jehowy

 3. 24 maja 2022

  Po ponad pięciu latach uwięzienia Dennis Christensen wyszedł na wolność

 4. 4 maja 2022

  Po ponad roku uwięzienia Walentyna Baranowskaja wyszła na wolność

 5. 12 stycznia 2022

  Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości umieściło aplikację JW Library na federalnej liście materiałów ekstremistycznych. Jest to pierwsza i jedyna aplikacja, którą Rosja uznała za ekstremistyczną

 6. 25 października 2021

  Dnia 25 października 2021 roku Trusowskij Sąd Rejonowy w Astrachaniu skazał braci Rustama Diarowa, Jewgienija Iwanowa i Siergieja Klikunowa na osiem lat pozbawienia wolności. Olga Iwanowa została skazana na trzy i pół roku pozbawienia wolności

 7. 27 września 2021

  Sąd Miejski w Petersburgu odrzucił odwołanie od wyroku z 31 marca 2021 roku, który uznał aplikację JW Library za ekstremistyczną i zakazał jej używania na terenie Federacji Rosyjskiej i na Krymie. Tym samym wyrok ten stał się prawomocny

 8. 23 września 2021

  Traktorozawodskij Sąd Rejonowy w Wołgogradzie skazał Siergieja Mielnika i Igora Jegozariana na sześć lat pozbawienia wolności, a Walerija Rogozina na sześć lat i pięć miesięcy pozbawienia wolności

 9. 11 sierpnia 2021

  Sąd Rejonowy w Abińsku (Kraj Krasnodarski) po dwóch dniach przesłuchań uznał brata Wasilija Mieleszkę za winnego i skazał go na trzy lata pozbawienia wolności

 10. 30 czerwca 2021

  Sąd Miejski w Błagowieszczeńsku (obwód amurski) skazał Aleksieja Berczuka i Dmitrija Golika na osiem i siedem lat pozbawienia wolności

 11. 24 lutego 2021

  Sąd Miejski w Abakanie (Republika Chakasja) skazał Walentynę Baranowską na dwa lata pozbawienia wolności, a jej syna, Romana Baranowskija, na sześć lat pozbawienia wolności

 12. 10 lutego 2021

  Sąd Rejonowy w Abińsku (Kraj Krasnodarski) skazał Aleksandra Iwszina na siedem i pół roku pozbawienia wolności

 13. 2 września 2020

  Sąd Miejski w Bieriozowskij (obwód kemerowski) skazał Siergieja Britwina i Wadima Lewczuka na cztery lata pozbawienia wolności

 14. 3 sierpnia 2020

  Sąd Okręgowy w Pskowie uwolnił Giennadija Szpakowskiego z więzienia. Podtrzymał wyrok skazujący go na sześć lat pozbawienia wolności, ale na ten sam okres zawiesił jego wykonanie

 15. 13 lipca 2020

  Masowe rewizje w co najmniej 100 domach Świadków w obwodach woroneskim i biełgorodzkim

 16. 9 czerwca 2020

  Sąd Miejski w Pskowie skazuje 61-letniego Giennadija Szpakowskiego na sześć i pół roku pozbawienia wolności

 17. 6 lutego 2020

  Pięciu z sześciu Świadków skazanych 19 września 2019 roku przewieziono do Kolonii karnej nr 1 w Orenburgu. Po przyjeździe strażnicy więzienni brutalnie ich pobili — kopali ich i bili pałkami. Feliks Machammadijew ma złamane żebro, zapadnięte płuco i uszkodzoną nerkę

 18. 19 września 2019

  Sędzia Dmitrij Łarin z Leninskiego Sądu Rejonowego w Saratowie za rzekome „organizowanie działalności ekstremistycznej” skazuje na kary pozbawienia wolności sześciu mężczyzn będących Świadkami Jehowy — Konstantina Bażenowa, Aleksieja Budenczuka, Feliksa Machammadijewa, Romana Gridasowa, Giennadija Giermana i Aleksieja Mireckija

 19. 23 maja 2019

  Sąd Okręgowy w Orle odrzuca odwołanie Dennisa Christensena i podtrzymuje wyrok sześciu lat pozbawienia wolności

 20. 26 kwietnia 2019

  Grupa Robocza do Spraw Bezprawnych Zatrzymań ONZ uznała, że naruszono prawa Dmitrija Michajłowa, i potępiła Rosję za prześladowania Świadków Jehowy

 21. 6 lutego 2019

  Żeleznodorożny Sąd Okręgowy w Orle uznał Dennisa Christensena za winnego i skazał na 6 lat pozbawienia wolności

 22. 9 października 2018

  Policjanci i antyterroryści wtargnęli do domów w Kirowie. Kilku mężczyzn będących Świadkami Jehowy, w tym Andrzej Oniszczuk, obywatel Polski, trafiło do aresztu śledczego

 23. 15 lipca 2018

  Policja przeszukała domy kilku Świadków w Penzie. Aresztowano Władimira Ałuszkina

 24. 4 lipca 2018

  Policja wtargnęła do domów w Omsku. Aresztowano Siergieja i Anastazję Poliakowów. Anastazja Poliakowa jest pierwszą w Federacji Rosyjskiej kobietą będącą Świadkiem Jehowy, którą umieszczono w areszcie pod zarzutem działalności ekstremistycznej

 25. 12 czerwca 2018

  Wtargnięcie funkcjonariuszy policji do domów w Saratowie. Aresztowano Konstantina Bażenowa, Aleksieja Budenczuka i Feliksa Machammadijewa. Trzech innych mężczyzn — Giennadija Giermana, Romana Gridasowa i Aleksieja Mireckija — zmuszono do podpisania zobowiązań do niewyjeżdżania z miasta

 26. 3 czerwca 2018

  Wtargnięcie funkcjonariuszy policji do domów w Tomsku i Pskowie. Aresztowano Siergieja Klimowa

 27. 19 lutego 2018

  W Żeleznodorożnym Sądzie Okręgowym rozpoczyna się proces Dennisa Christensena, w którym przewodniczy sędzia Aleksiej Rudniew

 28. 20 lipca 2017 do listopada 2018

  Areszt Dennisa Christensena jest kilkakrotnie przedłużany przez Sowiecki Sąd Rejonowy i przez Żelieznodorożny Sąd Okręgowy

 29. 26 maja 2017

  Sowiecki Sąd Rejonowy w Orle postanawia o umieszczeniu Dennisa Christensena w areszcie śledczym na dwa miesiące

 30. 25 maja 2017

  Policja przerywa spotkanie religijne w Orle i aresztuje Dennisa Christensena

 31. 20 kwietnia 2017

  Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej postanawia zlikwidować krajowy ośrodek administracyjny Świadków Jehowy i 395 lokalnych organizacji religijnych.