Świadkowie Jehowy w Rosji złożyli odwołanie od wyroku Sądu Najwyższego, który obłożył zakazem ich działalność religijną. Wyrok sędziego Jurija Iwanienki z 20 kwietnia oznacza zakończenie wszelkiej działalności jednostek prawnych Świadków w całym kraju. Zespół trzech sędziów z Izby Odwoławczej Sądu Najwyższego rozpatrzy odwołanie 17 lipca 2017 roku.

W swoim wniosku Świadkowie wnoszą o całkowite uchylenie wyroku. Podkreślają w nim, że wyrok nie został oparty na rzetelnych dowodach, a Świadkowie Jehowy nie dopuścili się żadnej działalności ekstremistycznej. Zwracają również uwagę, że zarzuty, które doprowadziły do takiego wyroku Sądu Najwyższego, są takie same jak zarzuty, które w czasach sowieckich stały się podstawą do prześladowań Świadków. Później zostali oni zrehabilitowani i oczyszczeni z tych zarzutów. Poza tym w odwołaniu podkreślono, że wyrok jest sprzeczny z gwarancjami wolności religijnej zawartymi w konstytucji i międzynarodowych zobowiązaniach Rosji.

Świadkowie już odczuwają skutki wyroku, które przypominają ich przeżycia z czasów komunizmu. Władze ścigają niektórych Świadków za „działalność ekstremistyczną”, pracodawcy zwalniają ich z pracy, nauczyciele poniżają uczniów będących Świadkami przy ich kolegach z klasy, a wrogo nastawieni osobnicy dewastują Sale Królestwa i spalili dwa domy Świadków.

Świadkowie Jehowy na całym świecie mają nadzieję, że Izba Odwoławcza rosyjskiego Sądu Najwyższego dostrzeże niesprawiedliwość poprzedniego wyroku i go uchyli, stając w ten sposób w obronie wolności religijnej i bezpieczeństwa Świadków Jehowy w Rosji.