Przejdź do zawartości

30 MAJA 2017
ROSJA

Rosyjski Sąd Najwyższy rozpatrzy odwołanie Świadków Jehowy 17 lipca 2017 roku

Rosyjski Sąd Najwyższy rozpatrzy odwołanie Świadków Jehowy 17 lipca 2017 roku

Świadkowie Jehowy w Rosji złożyli odwołanie od wyroku Sądu Najwyższego, który obłożył zakazem ich działalność religijną. Wyrok sędziego Jurija Iwanienki z 20 kwietnia oznacza zakończenie wszelkiej działalności jednostek prawnych Świadków w całym kraju. Zespół trzech sędziów z Izby Odwoławczej Sądu Najwyższego rozpatrzy odwołanie 17 lipca 2017 roku.

W swoim wniosku Świadkowie wnoszą o całkowite uchylenie wyroku. Podkreślają w nim, że wyrok nie został oparty na rzetelnych dowodach, a Świadkowie Jehowy nie dopuścili się żadnej działalności ekstremistycznej. Zwracają również uwagę, że zarzuty, które doprowadziły do takiego wyroku Sądu Najwyższego, są takie same jak zarzuty, które w czasach sowieckich stały się podstawą do prześladowań Świadków. Później zostali oni zrehabilitowani i oczyszczeni z tych zarzutów. Poza tym w odwołaniu podkreślono, że wyrok jest sprzeczny z gwarancjami wolności religijnej zawartymi w konstytucji i międzynarodowych zobowiązaniach Rosji.

Świadkowie już odczuwają skutki wyroku, które przypominają ich przeżycia z czasów komunizmu. Władze ścigają niektórych Świadków za „działalność ekstremistyczną”, pracodawcy zwalniają ich z pracy, nauczyciele poniżają uczniów będących Świadkami przy ich kolegach z klasy, a wrogo nastawieni osobnicy dewastują Sale Królestwa i spalili dwa domy Świadków.

Świadkowie Jehowy na całym świecie mają nadzieję, że Izba Odwoławcza rosyjskiego Sądu Najwyższego dostrzeże niesprawiedliwość poprzedniego wyroku i go uchyli, stając w ten sposób w obronie wolności religijnej i bezpieczeństwa Świadków Jehowy w Rosji.