Federacja Rosyjska prawnie zarejestrowała organizację Świadków Jehowy w roku 1992 i początkowo mogli oni swobodnie prowadzić w Rosji działalność religijną. Ponowna rejestracja — na podstawie Ustawy o wolności sumienia i związkach wyznaniowych — nastąpiła w roku 1999. W całym kraju działają setki oficjalnie zarejestrowanych lokalnych organizacji religijnych Świadków Jehowy.

Niestety, Świadkowie Jehowy zmagają się z coraz większymi trudnościami, które poważnie zagrażają ich wolności religijnej. Od roku 2009 rosyjskie służby porządku publicznego zainicjowały ogólnokrajową kampanię przeciwko Świadkom, niesłusznie stosując przepisy ustawy o przeciwdziałaniu ekstremizmowi. Rosyjskie sądy uznały dziesiątki publikacji Świadków Jehowy — w tym ich oficjalną stronę internetową, jw.org — za ekstremistyczne. Policja przeszukała setki domów i miejsc wielbienia. Prokuratorzy postawili Świadkom zarzuty o charakterze administracyjnym i kryminalnym tylko za to, że organizują spotkania religijne lub w nich uczestniczą.

Pomimo krytyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i innych instytucji międzynarodowych władze w Rosji zrobiły niewiele, by przeciwdziałać prześladowaniom i dyskryminacji Świadków Jehowy. Organy porządku publicznego wzmagają wysiłki w ograniczaniu ich działalności.