Przejdź do zawartości

18 LIPCA 2017
ROSJA

Rosyjski Sąd Najwyższy zatwierdza wcześniejszy wyrok przeciwko Świadkom Jehowy

Rosyjski Sąd Najwyższy zatwierdza wcześniejszy wyrok przeciwko Świadkom Jehowy

Dnia 17 lipca 2017 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej ostentacyjnie zignorował międzynarodowe zobowiązania Rosji do chronienia wolności religijnej i zatwierdził swój wcześniejszy wyrok, który wyjmuje spod prawa działalność Świadków Jehowy w tym kraju. Decyzja ta w praktyce oznacza zakaz oddawania czci Bogu przez Świadków Jehowy na terytorium Rosji.

Trzyosobowy skład sędziowski Izby Odwoławczej Sądu Najwyższego odrzucił odwołanie Świadków i podtrzymał orzeczenie sędziego Jurija Iwanienki z 20 kwietnia. Przychylił się on do wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości o „likwidację organizacji religijnej ‚Centrum Administracyjne Świadków Jehowy w Rosji’ i lokalnych organizacji religijnych, które są częścią jej struktury, [oraz] przepadek na rzecz Federacji Rosyjskiej wszelkiej własności zlikwidowanej organizacji religijnej”.

Prawnicy występujący w imieniu Centrum Administracyjnego

Wyrok stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo i położenie ponad 175 000 Świadków Jehowy w Rosji. Philip Brumley, główny radca prawny Świadków Jehowy, powiedział: „Ogólnoświatowa społeczność Świadków Jehowy jest głęboko zaniepokojona położeniem swoich duchowych braci i sióstr w Rosji. Decyzja Izby Odwoławczej legitymizuje falę dotychczasowych ataków wymierzonych w Świadków Jehowy w Rosji, a także naraża ich na prawne konsekwencje oraz dalsze nadużycia. Stali się oni wyrzutkami we własnym kraju”.

Świadkowie Jehowy w Rosji skierowali skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz do oenzetowskiego Komitetu Praw Człowieka. Ich współwyznawcy na całym świecie modlą się o to, by władze Rosji przemyślały swoje stanowisko i z poszanowaniem odniosły się do podstawowych praw człowieka, co zgodnie z 1 Tymoteusza 2:2 umożliwiłoby Świadkom „dalej wieść spokojne i ciche życie w pełni zbożnego oddania i powagi”.