Dnia 17 lipca 2017 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej ostentacyjnie zignorował międzynarodowe zobowiązania Rosji do chronienia wolności religijnej i zatwierdził swój wcześniejszy wyrok, który wyjmuje spod prawa działalność Świadków Jehowy w tym kraju. Decyzja ta w praktyce oznacza zakaz oddawania czci Bogu przez Świadków Jehowy na terytorium Rosji.

Trzyosobowy skład sędziowski Izby Odwoławczej Sądu Najwyższego odrzucił odwołanie Świadków i podtrzymał orzeczenie sędziego Jurija Iwanienki z 20 kwietnia. Przychylił się on do wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości o „likwidację organizacji religijnej ‚Centrum Administracyjne Świadków Jehowy w Rosji’ i lokalnych organizacji religijnych, które są częścią jej struktury, [oraz] przepadek na rzecz Federacji Rosyjskiej wszelkiej własności zlikwidowanej organizacji religijnej”.

Prawnicy występujący w imieniu Centrum Administracyjnego

Wyrok stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo i położenie ponad 175 000 Świadków Jehowy w Rosji. Philip Brumley, główny radca prawny Świadków Jehowy, powiedział: „Ogólnoświatowa społeczność Świadków Jehowy jest głęboko zaniepokojona położeniem swoich duchowych braci i sióstr w Rosji. Decyzja Izby Odwoławczej legitymizuje falę dotychczasowych ataków wymierzonych w Świadków Jehowy w Rosji, a także naraża ich na prawne konsekwencje oraz dalsze nadużycia. Stali się oni wyrzutkami we własnym kraju”.

Świadkowie Jehowy w Rosji skierowali skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz do oenzetowskiego Komitetu Praw Człowieka. Ich współwyznawcy na całym świecie modlą się o to, by władze Rosji przemyślały swoje stanowisko i z poszanowaniem odniosły się do podstawowych praw człowieka, co zgodnie z 1 Tymoteusza 2:2 umożliwiłoby Świadkom „dalej wieść spokojne i ciche życie w pełni zbożnego oddania i powagi”.