Przejdź do zawartości

28 LISTOPADA 2014
ROSJA

Czy po apelacji Świadków Jehowy Sąd Okręgowy w Rostowie nad Donem oczyści ich z zarzutów, czy skaże na więzienie?

11 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Rostowie nad Donem rozpatrzy odwołanie w sprawie karnej wytoczonej przeciwko 16 Świadkom Jehowy z Taganrogu w Rosji. Zostali oni oskarżeni o udział w pokojowych spotkaniach religijnych i ich organizowanie.

Dramat tych Świadków zaczął się w roku 2011, kiedy to miejscowe władze przystąpiły do brutalnego przeszukiwania ich domów i z ukrycia nagrywały ich spotkania religijne. W końcu doprowadziły do postawienia im zarzutów o charakterze kryminalnym. 30 lipca 2014 roku, po 15-miesięcznym procesie, Sąd Miejski w Taganrogu wydał na siedmiu z nich wyroki skazujące — trzy osoby miały zapłacić wysoką grzywnę, a cztery oprócz grzywny otrzymały wyroki długoletniego więzienia. Jednak sąd od razu zaniechał wyegzekwowania kar grzywny, a kary więzienia zawiesił. Pozostałych dziewięcioro oskarżonych nie zostało skazanych z powodów proceduralnych, ale też nie zostało oczyszczonych z zarzutów o działalność ekstremistyczną. Wszystkich 16 Świadków złożyło odwołanie, domagając się całkowitego uwolnienia od zarzutów kryminalnych.

Odwołanie do rostowskiego Sądu Okręgowego wniósł także prokurator. Żąda uwięzienia czterech Świadków będących starszymi zboru, i to bezpośrednio po zakończeniu rozprawy. Dąży też do tego, żeby sąd uchylił wyroki dotyczące dziewięciorga pozostałych oskarżonych i pociągnął ich do odpowiedzialności za „działalność ekstremistyczną”.

Wasilij Kalin, przedstawiciel Centrum Administracyjnego Świadków Jehowy w Rosji, oznajmił: „Mam nadzieję, że Sąd Okręgowy w Rostowie dostrzeże, z jakimi wypaczeniami sprawiedliwości zderzyło się już tych 16 ofiar prześladowań religijnych, i oczyści je ze stawianych im zarzutów”.