Przejdź do zawartości

23 MAJA 2018
ROSJA

Rosja potępiona za traktowanie Świadków Jehowy

Rosja potępiona za traktowanie Świadków Jehowy

Unia Europejska i Stany Zjednoczone wydały niezależnie oświadczenia, dając wyraz swojemu zaniepokojeniu niewłaściwym traktowaniem Świadków Jehowy przez władze Rosji. Oświadczenia podkreślają fałszywość twierdzeń Rosji, że zakaz działalności jednostek prawnych wykorzystywanych przez Świadków Jehowy nie wpłynie na prawo poszczególnych Świadków do swobodnego praktykowania swojej religii. Jak zwróciła uwagę Unia Europejska, temu „twierdzeniu przeczą działania [władz rosyjskich]”. W oświadczeniu Stanów Zjednoczonych zauważono, że sytuacja „jest wprost przeciwna” do tych twierdzeń.

Rosyjskie władze pozbawiły wolności 8 mężczyzn będących Świadkami Jehowy. Obecnie w 11 miastach jest prowadzonych przeciwko Świadkom 12 śledztw. Chociaż bardzo niepokojący jest już sam fakt konfiskaty coraz większej liczby nieruchomości, prawdziwym powodem do zmartwień są cierpienia poszczególnych chrześcijan prześladowanych za swoją wiarę.

Zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone wezwały rząd Rosji do wywiązywania się ze swoich zobowiązań do poszanowania wolności myśli, sumienia i wyznania.

Linki do oświadczeń:

https://www.osce.org/permanent-council/381820

https://www.osce.org/permanent-council/381823