Przejdź do zawartości

2 GRUDNIA 2015
ROSJA

Sąd Miejski w Taganrogu skazuje 16 Świadków Jehowy za działalność religijną

Sąd Miejski w Taganrogu skazuje 16 Świadków Jehowy za działalność religijną

Po ponownym rozpatrzeniu zarzutów kryminalnych, które trwało 11 miesięcy, Sąd Miejski w Taganrogu skazał 16 Świadków Jehowy za urządzanie spotkań religijnych i uczestniczenie w nich. Sąd oparł swoją decyzję na przepisach prawnych, które zabraniają organizowania i brania udziału w działalności ekstremistycznej. Było to możliwe dzięki temu, że już wcześniej, w 2009 roku, sąd okręgowy niesłusznie zastosował rosyjskie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu ekstremizmowi *.

30 listopada 2015 roku sędzia A. Wasjuczenko skazał czterech Świadków na kary ponad 5 lat pozbawienia wolności za urządzanie spotkań religijnych i nałożył na nich grzywnę w wysokości 100 000 rubli (około 6000 złotych). Pozostałych 12 oskarżonych skazano na grzywny w wysokości od 20 000 do 70 000 rubli (od około 1200 złotych do około 4000 złotych). Sędzia jednocześnie zawiesił wykonanie kar pozbawienia wolności i zapłaty grzywny. Nie wiadomo dokładnie, jaki wpływ na oskarżonych będą miały zawieszone kary. Niezmiennym pozostaje fakt uznania ich za winnych przestępstwa.

Trudny wybór

Ponad 800 Świadków mieszkających w Taganrogu niepokoją konsekwencje grożące za spotykanie się, by omawiać Biblię i się modlić. Podczas procesu wszyscy oskarżeni wyraźnie dali do zrozumienia, że dalej będą oddawali cześć Bogu jako Świadkowie Jehowy. Wydany wyrok może wystawić ich zdecydowanie na poważną próbę. Aleksandr Skworcow, jeden ze skazanych, stwierdził: „Sąd tak naprawdę powiedział: ,Macie wyrzec się swojej wiary albo czeka was kara jako recydywistów’”.

Werdykt Sądu w Taganrogu zaniepokoił Świadków w całej Rosji. Trzymając się tego samego schematu, władze w Samarze i Abińsku niesłusznie zastosowały ustawę o przeciwdziałaniu ekstremizmowi do pokojowej działalności Świadków i zdelegalizowały ich lokalne organizacje. Świadkowie spodziewają się, że rosyjscy urzędnicy dalej będą się trzymać tej strategii i ograniczać wolność wyznania, jaką się cieszyli w tym kraju.

Batalia o wolność religijną trwa

Decyzja Sądu jest odzwierciedleniem coraz silniejszej presji wywieranej przez władze rosyjskie, by zdławić działalność religijną Świadków Jehowy. W przeszłości uznały już one dwie lokalne organizacje Świadków za ekstremistyczne. Od marca 2015 roku władze odmawiają zgody na import wszelkiej literatury religijnej — nawet Biblii. W lipcu Rosja stała się jedynym państwem na świecie, które zdelegalizowało oficjalny serwis internetowy Świadków Jehowy, jw.org. Świadkowie odwołują się od tych niekorzystnych decyzji w sądach krajowych i złożyli 28 skarg na łamanie swoich praw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

16 Świadków z Taganrogu odwoła się od tego wyroku, rozpoczynając kolejny rozdział w swojej długiej batalii prawnej. „Ich procesy ciągną się już ponad dwa i pół roku” — zauważa Jarosław Siwulski, przedstawiciel Centrum Administracyjnego Świadków Jehowy w Rosji. „Szkoda, że znowu będą musieli stawić się w sądzie, tylko po to, by bronić swych podstawowych praw do wolności wyznania gwarantowanej przez konstytucję”.

Świadkowie Jehowy nie są ekstremistami. Ich spotkania religijne mają na celu uczenie się miłości do Boga i do bliźniego. Na swych cotygodniowych zebraniach Świadkowie w Taganrogu omawiają ten sam materiał, co ich współwyznawcy na całym świecie. Mimo udokumentowanych przeszło 1700 wypadków nękania przez władze rosyjskie nie odpowiedzieli ani jednym aktem obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Świadkowie Jehowy mają nadzieję, że władze w Rosji dostrzegą pokojowy charakter ich działalności religijnej i zaprzestaną prześladowania ich w Taganrogu i w innych miejscach. Władze powinny im zapewnić taką samą miarę wolności wyznania, jak innym uznanym, legalnie działającym związkom wyznaniowym.

Kalendarium wydarzeń (powtórny proces) *

 1. 22 stycznia 2015

  Początek ponownego procesu 16 Świadków w Sądzie Miejskim w Taganrogu.

 2. Czerwiec 2015

  Sędzia odracza przesłuchania i wydanie wyroku do jesieni.

 3. 13 listopada 2015

  Sędzia odracza rozprawę, by sformułować wyrok.

 4. 30 listopada 2015

  Sąd Miejski w Taganrogu uznaje za winnych wszystkich 16 Świadków. Wszyscy zostają skazani na grzywnę, a czterech na ponad 5 lat pozbawienia wolności. Sędzia zawiesza wykonanie wyroków.

^ ak. 12 Zobacz kalendarium wydarzeń związanych z pierwszym procesem w artykule „Wyrok we wznowionym procesie 16 Świadków Jehowy w Taganrogu odroczony