Dzisiejsze posiedzenie Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej rozpoczęło się od przedstawienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości argumentów, które mają uzasadniać delegalizację wszystkich jednostek prawnych Świadków Jehowy. Ma to jakoby wynikać z faktu, że sądy niższych instancji uznały, iż niektóre z nich dopuściły się działalności o charakterze ekstremistycznym. Sędzia zapytał przedstawicielkę Ministerstwa Sprawiedliwości, w jaki sposób działalność tych 8 lokalnych organizacji uzasadnia kroki przeciwko Centrum Administracyjnemu i wszystkim 395 organizacjom w Rosji. Sędzia zapytał także, jaki wpływ likwidacja wszystkich lokalnych organizacji miałaby na wielbienie Boga przez Świadków. Kilkakrotnie dopytywał się też o to, jakie zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego stanowią Świadkowie. Pytania obrońców również wyraźnie pokazały, iż rzeczywistym zamiarem Ministerstwa Sprawiedliwości jest obłożenie zakazem religii Świadków Jehowy, a nie likwidacja jednostek prawnych, którymi się oni posługują.

Posiedzenie zostanie wznowione w piątek 7 kwietnia 2017 roku, o godzinie 10.00 czasu miejscowego.