Przejdź do zawartości

29 MAJA 2017
ROSJA

Rosyjska policja przerywa spotkanie religijne i zatrzymuje obywatela Danii

Rosyjska policja przerywa spotkanie religijne i zatrzymuje obywatela Danii

Dnia 25 maja 2017 roku uzbrojeni policjanci i funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) przerwali cotygodniowe spotkanie religijne Świadków Jehowy w mieście Orzeł. Przedstawiciele władz oznajmili, że wszczynają dochodzenie w sprawie rzekomego kontynuowania przez Świadków działalności organizacji o charakterze ekstremistycznym. 14 czerwca 2016 roku władze zlikwidowały lokalną organizację religijną w Orle pod zarzutem prowadzenia działalności ekstremistycznej. Funkcjonariusze spisali dane wszystkich obecnych na tym spotkaniu religijnym, skonfiskowali ich osobiste urządzenia elektroniczne, a potem przeszukali mieszkania Świadków w mieście.

Funkcjonariusze zabrali mężczyzn należących do zboru w Orle do siedziby FSB i aresztowali obywatela Danii, Dennisa Christensena, który jest starszym zboru. Prokuratura pośpiesznie złożyła wniosek do Sowieckiego Sądu Rejonowego o zatrzymanie go w areszcie, aby FSB miało czas na zgromadzenie dowodów i znalezienie świadków w jego sprawie. Sędzia Swietłana Naumowa przychyliła się do wniosku i przedłużyła areszt na dwa miesiące. Dzisiaj zostanie złożone zażalenie na decyzję o areszcie. W razie uznania za winnego na podstawie artykułu 282.2, ustęp 1 Kodeksu karnego Dennisowi Christensenowi grozi od sześciu do dziesięciu lat więzienia.

Zbór Świadków Jehowy w Orle organizował to spotkanie religijne jako grupa wiernych, a nie jako jednostka prawna. Działanie rosyjskich władz dowodzi, że celem ich ataku jest działalność religijna Świadków Jehowy, a nie ich struktury zarejestrowane prawnie (lokalne organizacje religijne). Podobnie było w wypadku Świadków w Taganrogu, gdzie władze najpierw zlikwidowały lokalną organizację religijną, a potem oskarżyły o działalność ekstremistyczną 16 Świadków, ponieważ dalej spotykali się oni, by oddawać cześć Bogu. W listopadzie 2015 roku te 16 osób skazano, ale wykonanie wymierzonych kar pozbawienia wolności i grzywien zawieszono. Ich skarga jest obecnie rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.