•  Taganrog, obwód rostowski: Dnia 17 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Rostowie podtrzymał wyrok skazujący 16 Świadków Jehowy za prowadzenie działalności religijnej, ale obniżył nałożone na 12 skazanych grzywny do 10 000 rubli (prawie 600 złotych). Nie wiadomo jeszcze, jakie będą skutki zasądzonych kar pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywien.

  • Prokuratura domaga się uznania Biblii za materiał o charakterze „ekstremistycznym”: Leningradzko-Fińska Prokuratura Transportowa wnioskuje o uznanie Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata wydanego przez Świadków Jehowy za materiał o charakterze „ekstremistycznym”. Stanowi to jawne naruszenie Artykułu 3-1 federalnej ustawy o zwalczaniu działalności ekstremistycznej, który nie pozwala na zastosowanie tego przepisu do Biblii. Chociaż Przekład Nowego Świata bezsprzecznie jest Biblią, prokuratura uzasadnia swoje działanie, twierdząc, że Bibliami są wyłącznie tłumaczenia dokonane w zgodzie ze „świętymi tradycjami” Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Sąd Miejski w Wyborgu zaplanował kolejne posiedzenie w tej sprawie na 26 kwietnia 2016 roku.