Przejdź do zawartości

3 KWIETNIA 2017
ROSJA

Eksperci o groźbie zakazu działalności Świadków Jehowy w Rosji

Eksperci o groźbie zakazu działalności Świadków Jehowy w Rosji

Dnia 5 kwietnia 2017 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej rozpatrzy wniosek o likwidację i nałożenie zakazu działalności wszystkich jednostek prawnych, którymi posługują się Świadkowie Jehowy w Rosji. Orzeczenie niekorzystne dla Świadków będzie oznaczało, że ich sposób wielbienia Boga stanie się przestępstwem. Kilku specjalistów w zakresie praw człowieka z Rosji i innych krajów wypowiedziało się na temat niesprawiedliwych działań rosyjskich władz oraz tego, jak zakaz działalności Świadków Jehowy odbiłby się nie tylko na nich, ale też na międzynarodowej reputacji Rosji, a także wolności religijnej wszystkich jej obywateli.

 • Heiner Bielefeldt: „Jeśli Świadkowie Jehowy są ekstremistami, to chyba wszyscy musimy nimi być”

  Były specjalny sprawozdawca ONZ do spraw wolności religii i wyznania

 • Richard Clayton: „To szokujący przykład złego prawa, które wykorzystuje się w jeszcze gorszym celu”

  Prawnik specjalizujący się w prawach człowieka; przedstawiciel Wielkiej Brytanii w Komisji Weneckiej

 • Dr Massimo Introvigne: „Świadków Jehowy łączy z przemocą tylko to, że sami byli jej ofiarami”

  Socjolog i były przedstawiciel OBWE do spraw zwalczania rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji

 • Annika Hvithamar: ‛Jeśli Świadków Jehowy uzna się za ekstremistów, to równie dobrze można o to samo oskarżyć większość nurtów chrześcijaństwa’

  Profesor/kierownik studiów w Instytucie Studiów Kulturoznawczych i Regionalnych, Uniwersytet Kopenhaski

 • Ludmiła Aleksiejewa: „To nie tylko pomyłka — uważam, że to zbrodnia”

  Prezes Moskiewskiej Grupy Helsińskiej, członek Rady do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy prezydencie Rosji

 • Anatolij Wasiliewicz Pczelincew: „Wszyscy powinniśmy stanąć w obronie Świadków Jehowy!”

  Redaktor naczelny periodyku „Religia i prawo”

 • Władimir Wasiliewicz Riachowski: „Zawsze zaczyna się od Świadków Jehowy, a potem dotyka to wszystkich innych”

  Członek Rady do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy prezydencie Rosji

 • Maksim Szewczenko: „Ten wniosek narusza fundamentalne zasady wolności sumienia”

  Prezes Centrum Studiów Strategicznych nad Religią i Polityką

 • Dr Hubert Seiwert: ‛Wszystkie oskarżenia pod adresem Świadków Jehowy rozpatrywane przez wiele różnych sądów były bezpodstawne’

  Profesor w Instytucie Religioznawstwa na Uniwersytecie w Lipsku

 • Mercedes Murillo Muñoz: „Państwo darzy to wyznanie wielkim zaufaniem”

  Profesor prawa kanonicznego na Uniwersidad Rey Juan Carlos (Hiszpania)

 • Consuelo Madrigal: „Nie uważam ich [Świadków Jehowy] za niebezpiecznych”

  Prawniczka oraz była prokurator generalna Hiszpanii