Dnia 19 lutego 2018 roku odbędzie się wstępna rozprawa sądowa w sprawie Dennisa Christensena. Ten obywatel Danii i Świadek Jehowy przebywa w areszcie w Orle od maja 2017 roku.

Dnia 31 stycznia 2018 roku zastępca prokuratora regionalnego wniósł przeciwko Dennisowi Christensenowi 76-stronicowy akt oskarżenia. Stawiany mu zarzut na podstawie artykułu 282.2(1) Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej to organizowanie działalności organizacji religijnej uznanej za ekstremistyczną. Grozi za to wyrok do 10 lat pozbawienia wolności.

Dennis Christensen nie dopuścił się żadnego przestępstwa. Został aresztowany, gdy uczestniczył w pokojowym spotkaniu o charakterze religijnym razem z żoną i współwyznawcami. Rozprawa rozpocznie się 19 lutego 2018 roku o godzinie 14.30 w Żeleznodorożnym Sądzie Okręgowym w Orle.