Przejdź do zawartości

14 STYCZNIA 2016
ROSJA

Rosyjscy celnicy zatrzymują transporty Biblii i literatury biblijnej

Rosyjscy celnicy zatrzymują transporty Biblii i literatury biblijnej

W ostatnim roku rosyjskie władze poczyniły kolejne kroki w celu ograniczenia wolności religijnej — nie wyraziły zgody na import Biblii wydawanych przez Świadków Jehowy. Świadkowie byli zdumieni, że Urząd Celny w Wyborgu uznał, iż Biblie mogą zawierać treści o charakterze ekstremistycznym. Działania te mają wpływ nie tylko na Świadków, ale również na innych obywateli Rosji, którzy uznają Biblię za świętą księgę o kluczowym znaczeniu dla swojej wiary.

Niepokojące zarzuty wobec Biblii

13 lipca 2015 roku rosyjscy celnicy w granicznym mieście Wyborg zatrzymali transport zawierający 2016 egzemplarzy Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata w języku rosyjskim *. Władze skonfiskowały trzy Biblie i przesłały je „ekspertowi”, żeby ustalić, czy zawierają ekstremistyczne treści. Pozostałe Biblie zostały złożone w magazynie. W sierpniu władze celne wszczęły postępowanie administracyjne przeciwko fińskiemu Biuru Oddziału Świadków Jehowy, które dostarczało literaturę do Rosji.

Wcześniej, 5 maja 2015 roku, celnicy przejęli dostawę literatury religijnej, która zawierała wydane przez Świadków Jehowy Biblie w języku osetyjskim. Miało to ogromny wpływ na posługujących się tym językiem chrześcijan w Rosji, ponieważ Przekład Nowego Świata jest obecnie jedynym kompletnym tłumaczeniem Biblii na osetyjski.

Rosyjskie władze już wcześniej błędnie stosowały wobec publikacji Świadków Jehowy obowiązującą w Federacji Rosyjskiej ustawę o przeciwdziałaniu ekstremizmowi. Jednak jeszcze nigdy nie sugerowały, że jakieś treści ekstremistyczne może zawierać przekład Biblii *. Jeśli sądy uznają te Biblie za ekstremistyczne, ich dystrybucja będzie w Rosji zabroniona.

Bezprawne wstrzymywanie transportu innych publikacji

Część publikacji, których import został wstrzymany

Poza zablokowaniem importu Biblii od marca 2015 roku celnicy bezprawnie zatrzymują dostawy literatury religijnej Świadków Jehowy *. Za każdym razem trzymają się takiej samej procedury: najpierw dokonują nielegalnej rewizji w celu uzyskania materiałów do „ekspertyzy”  *, następnie prokuratura zaczyna postępowanie prowadzące do uznania publikacji za ekstremistyczne. Wiąże się to z koniecznością prowadzenia skomplikowanych batalii prawnych, ponieważ w sprawie niemal wszystkich transportów trzeba będzie wnosić skargi do sądów administracyjnych i apelacyjnych.

Podczas próby odzyskania jednej z dostaw Świadkowie Jehowy przedstawili korzystne dla siebie wyroki sądu, ekspertyzy i inną dokumentację ukazującą, że władze nie uznały tych publikacji za ekstremistyczne. Celnicy zignorowali jednak dowody i zatrzymali transport.

Trudności związane z importem drukowanych wydawnictw zbiegły się w czasie z ostatnimi restrykcjami dotyczącymi publikacji w formie elektronicznej. 21 lipca 2015 roku Rosja stała się jedynym na świecie krajem, który zdelegalizował jw.org — oficjalny serwis internetowy Świadków Jehowy. Dostawcy Internetu w Rosji zablokowali do niego dostęp, a propagowanie tego serwisu jest tam teraz przestępstwem.

Zakaz dotkliwie ogranicza możliwość korzystania z publikacji religijnych w wersji elektronicznej. Jest to ogromna strata szczególnie dla niewidomych lub niesłyszących Świadków Jehowy. Edukacja biblijna jest podstawą spotkań religijnych Świadków, więc ograniczenie dostępu do wydawanej przez nich literatury utrudnia im wielbienie Boga.

Świadkowie Jehowy liczą na rozsądne rozstrzygnięcia

Rosyjskie sądy nie poparły poprzednich prób obłożenia zakazem innych tekstów uznawanych za święte lub unieważniły takie decyzje. W roku 2011 sąd w Tomsku nie zgodził się na obłożenie zakazem jednego z wydań hinduistycznej Bhagawadgity. W roku 2013 sąd apelacyjny unieważnił decyzję o uznaniu tłumaczenia Koranu za publikację ekstremistyczną.

Świadkowie Jehowy mają nadzieję, że rosyjskie sądy obalą absurdalny zarzut władz celnych, które uznały ich przekład Biblii za materiał ekstremistyczny. Liczą również na wydanie sądowego nakazu zwrócenia im Biblii oraz innych publikacji.

Kalendarium wydarzeń (zatrzymania transportu)

 1. 1 marca 2015

  Celnicy zatrzymują transport literatury i nielegalnie konfiskują niektóre publikacje.

 2. 4 maja 2015

  Władze zatrzymują transport publikacji wjeżdżający do Rosji. Następnie przeszukują ładunek i rekwirują kilka publikacji — łącznie z Bibliami w języku osetyjskim — w celu zbadania, czy nie zawierają one treści ekstremistycznych.

 3. 28 maja 2015

  Sąd wyznacza w Petersburgu instytucję, która ma przeprowadzić „ekspertyzę” pozycji skonfiskowanych 1 marca 2015 roku.

 4. Czerwiec 2015

  Celnicy zatrzymują dwie dostawy na granicy w Wyborgu.

 5. 13 lipca 2015

  Celnicy zatrzymują transport zawierający jedynie Biblie w języku rosyjskim.

 6. 13 sierpnia 2015

  Celnicy w Wyborgu podejmują decyzję o przejęciu wszystkich 2016 egzemplarzy Biblii zatrzymanych 13 lipca. Twierdzą, że mogą one mieć charakter ekstremistyczny. Urzędnicy rozpoczynają postępowanie administracyjne przeciwko fińskiemu Biuru Oddziału Świadków Jehowy.

 7. 1 września 2015

  Podczas rozprawy związanej z zatrzymanym 4 maja transportem Biblii i innych wydawnictw w języku osetyjskim sędzia oddala wnioski Świadków i nie dopuszcza ich prawników do przedstawienia końcowych argumentów.

 8. 30 października 2015

  Sąd Miejski w Wyborgu orzeka, że celnicy bezprawnie przeszukali transport z 4 maja.

 9. 17 listopada 2015

  Sąd rozpatruje sprawę transportu z 13 lipca i odracza rozprawę.

^ ak. 4 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata to współczesne tłumaczenie Biblii wydane przez Świadków Jehowy. Jest udostępniane bezpłatnie w przeszło 120 językach.

^ ak. 6 Według stanu na styczeń 2016 roku rosyjskie sądy uznały za ekstremistyczne 82 publikacje Świadków Jehowy. Świadkowie zaskarżyli te decyzje zarówno w lokalnych sądach, jak i w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

^ ak. 8 Do końca grudnia 2015 roku Urząd Celny w Wyborgu zatrzymał siedem dostaw przeznaczonych dla Świadków Jehowy w Rosji.

^ ak. 8 Zgodnie z rosyjskim prawem przeszukanie i konfiskata wymaga nakazu sądowego i musi się odbywać w obecności przedstawicieli stron. W każdej z wymienionych sytuacji celnicy naruszyli tę procedurę.