Aktualizacja: Dnia 22 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Orle odrzucił wniosek złożony przez prawników Dennisa Christensena o zwolnienie go z aresztu. Potrwa on do 23 lutego 2018 roku, a następnego dnia stanie przed sądem, gdzie mogą zostać mu postawione zarzuty.

Dnia 20 listopada 2017 roku po trzygodzinnej rozprawie Sowiecki Sąd Okręgowy w Orle (Rosja) przedłużył areszt Dennisa Christensena do 23 lutego 2018 roku. Areszt został przedłużony o trzy miesiące już po raz drugi. Dennis Christensen przebywa w odosobnieniu od aresztowania w maju 2017 roku, gdy policja wtargnęła na pokojowe spotkanie religijne w Orle, w którym uczestniczył.

Dennis Christensen jest obywatelem Danii i Świadkiem Jehowy. Przed jego aresztowaniem rosyjski Sąd Najwyższy uznał działalność Świadków Jehowy za ekstremistyczną i obłożył ją zakazem. Sąd Okręgowy ponownie przedłużył areszt Dennisa Christensena, by umożliwić prokuraturze zebranie „dowodów” jego rzekomej nielegalnej działalności religijnej. Sąd nie zgodził się na umieszczenie go na czas śledztwa w areszcie domowym i zignorował zapewnienie władz Danii, że nie wystawią mu paszportu ani w żaden inny sposób nie pomogą mu w opuszczeniu kraju.

W chwili aresztowania Dennis Christensen i jego żona, która jest obywatelką Rosji, korzystali z prawa do wolności wyznania i zgromadzeń. Sąd może zarządzić areszt, który może trwać maksymalnie do dwóch lat. W razie uznania za winnego aresztowanemu grozi od sześciu do dziesięciu lat więzienia.