Świadkowie Jehowy działają w Korei od ponad 100 lat i cieszą się wolnością wyznania. Wyjątek stanowią jednak młodzi mężczyźni odmawiający pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie. Od czasu wojny koreańskiej aż do dzisiaj władze nieustannie stawiają ich przed sądem i jak dotąd nie zaproponowały żadnego innego rozwiązania. Do czego to prowadzi? W Korei Południowej skazanych zostało z tego powodu przeszło 19 200 Świadków w sumie na przeszło 36 700 lat pozbawienia wolności.

Międzynarodowe spojrzenie na odmowę pełnienia służby wojskowej

Komitet Praw Człowieka ONZ obserwujący wdrażanie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych wielokrotnie zarzucał Korei Południowej *, że skazuje i więzi osoby odmawiające pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie. Dnia 14 stycznia 2015 roku Komitet Praw Człowieka ONZ po raz piąty wydał w tej sprawie orzeczenie niekorzystne dla Korei Południowej. Ponownie stwierdzono, że Korea Południowa pogwałciła prawo do „wolności słowa, sumienia i religii” 50 Świadków przebywających w więzieniu. Wskazano również, że władze są winne „samowolnego zatrzymania” osób, które aresztowano za działania zgodne z prawem gwarantowanym przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

Komitet Praw Człowieka ONZ zbadał sprawę łamania praw człowieka przez Koreę Południową i 3 listopada 2015 roku wydał opinię, w której zaleca wypuszczenie wszystkich więźniów skazanych za odmowę pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie, wykreślenie ich z rejestrów osób skazanych, wypłacenie im odpowiedniego odszkodowania oraz wprowadzenie poprawek zapewniających możliwość podjęcia alternatywnej służby cywilnej. Władze „powinny również zastosować wszystkie dotychczasowe wskazania Komitetu Praw Człowieka ONZ”.

Zdanie koreańskiej opinii publicznej

Społeczeństwo koreańskie wywiera coraz większy nacisk, by wprowadzono poprawki prawne zapewniające alternatywną służbę cywilną dla osób odmawiających służby wojskowej ze względu na sumienie. Od 2015 roku sędziowe sądów rejonowych orzekli, że 56 Świadków sądzonych za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej nie jest winnych uchylania się od tej służby. Niektóre sądy rejonowe skierowały sprawy do Sądu Konstytucyjnego, więc 9 lipca 2015 roku Sąd ten zwołał posiedzenie, aby zbadać zgodność z konstytucją decyzji władz o nieuznawaniu prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na sumienie. Do tej pory w latach 2004 i 2011 Sąd dwukrotnie orzekał, że brak w ustawie o służbie wojskowej zapisów o odmowie służby wojskowej ze względu na sumienie nie łamie konstytucji.

Coraz więcej sądów odracza wydanie orzeczenia, czekając na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Jak widać na wykresie, liczba odroczonych rozpraw przekroczyła liczbę Świadków uwięzionych za podyktowaną sumieniem odmowę pełnienia służby wojskowej. Według ostatniego raportu w 11 z 45 zakładów karnych w Korei Południowej nie ma żadnego Świadka. Niektórzy przedstawiciele administracji tych obiektów wyrażają swoje zaniepokojenie, ponieważ brakuje im więźniów, którzy sumiennie wywiązywali się z wyznaczonych prac i odciążali personel. Inni zaznaczyli, że chętnie zatrudniliby Świadków do pracy w ramach alternatywnej służby cywilnej.

Kalendarium wydarzeń

 1. 31 października 2017

  W sumie 309 Świadków Jehowy jest więzionych za odmowę służby wojskowej ze względu na sumienie

  [1] uwięzieni za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej [2] odroczone rozprawy związane z podyktowaną sumieniem odmową służby wojskowej

 2. 3 listopada 2015

  Komitet Praw Człowieka ONZ wydaje opinię, w której nalega, by Korea Południowa wprowadziła alternatywną służbę cywilną

 3. 9 lipca 2015

  Sąd Konstytucyjny rozpatruje konstytucyjność pewnych zapisów ustawy o służbie wojskowej

 4. 14 stycznia 2015

  Komitet Praw Człowieka ONZ uznaje, że poprzez pozbawienie 50 Świadków prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na sumienie oraz uwięzienie ich Korea Południowa złamała artykuł 18 (prawo wolności myśli, sumienia i wyznania) i artykuł 9 (zakaz samowolnych zatrzymań) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

 5. 30 czerwca 2014

  28 spraw dotyczących podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej czeka na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny; 618 mężczyzn pozostaje w więzieniach

 6. 28 stycznia 2014

  Prezydent udziela specjalnej amnestii i skraca o miesiąc lub dwa wyroki pozbawienia wolności dla 100 Świadków Jehowy więzionych za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej; 31 stycznia w zakładach karnych pozostaje 513 Świadków

 7. listopad 2013

  W sumie 599 Świadków Jehowy jest więzionych za odmowę służby wojskowej ze względu na sumienie

 8. kwiecień 2013

  70 procent skazanych Świadków Jehowy zostaje oddzielonych od innych więźniów i umieszczonych w celach ze współwyznawcami

 9. 25 października 2012

  Komitet Praw Człowieka ONZ uznaje, że Korea Południowa złamała 18 artykuł Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (dotyczący wolności myśli, sumienia i wyznania) przez to, że nie uznała prawa 388 Świadków Jehowy do odmowy pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie

 10. 30 sierpnia 2011

  Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że akty prawne, które sankcjonują karanie osób odmawiających służby wojskowej, nie są sprzeczne z południowokoreańską konstytucją

 11. 24 marca 2011

  Komitet Praw Człowieka ONZ uznaje, że Korea Południowa złamała 18 artykuł Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przez to, że nie przyznała 100 Świadkom Jehowy prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej.

 12. 15 stycznia 2009

  Prezydencka komisja badająca przypadki niewyjaśnionych zgonów w armii wydaje raport, który potwierdza, że władze Korei Południowej ponoszą odpowiedzialność za śmierć pięciu młodych Świadków Jehowy więzionych między rokiem 1975 a 1985 za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 13. grudzień 2008

  Korea Południowa wycofuje się z zamiaru wprowadzenia służby alternatywnej dla osób odmawiających pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie

 14. 18 września 2007

  Ministerstwo Obrony Korei Południowej ogłasza plan wprowadzenia służby alternatywnej dla osób odmawiających pełnienia służby wojskowej z powodów religijnych i obiecuje zrewidować przepisy dotyczące służby wojskowej i rezerwistów

 15. 3 listopada 2006

  Komitet Praw Człowieka ONZ uznaje, że Korea Południowa złamała 18 artykuł Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przez to, że nie uznała prawa 2 Świadków Jehowy do odmowy pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie

 16. 26 sierpnia 2004

  Trybunał Konstytucyjny orzeka, że karanie osób odmawiających służby wojskowej ze względu na sumienie jest zgodne z ustawą zasadniczą

 17. 2001

  Urząd do spraw Armii znosi przymusowy pobór i skraca wyroki z obowiązujących trzech lat do półtora roku pozbawienia wolności

 18. 1 grudnia 1985

  Kim Young-geun umiera w więzieniu za podyktowaną sumieniem odmowę służby w armii, ponieważ wojsko dopuszcza się na nim nieludzkich aktów przemocy

 19. 17 sierpnia 1981

  Kim Sun-tae umiera w więzieniu za podyktowaną sumieniem odmowę służby w armii, ponieważ wojsko dopuszcza się na nim nieludzkich aktów przemocy

 20. 28 marca 1976

  Jeong Sang-bok umiera po ciężkich pobiciach i okrutnym traktowaniu przez wojsko za podyktowaną sumieniem odmowę służby w armii

 21. 19 marca 1976

  Lee Choon-gil umiera wskutek pęknięcia śledziony po ciężkich pobiciach przez funkcjonariuszy żandarmerii podczas uwięzienia go za podyktowaną sumieniem odmowę służby w armii

 22. 14 listopada 1975

  Kim Jong-sik umiera na skutek tortur i mocnych ciosów zadanych mu przez żołnierzy za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej

 23. 1975

  Prezydent Pak Dzonghyi wprowadza powszechny przymusowy pobór do wojska; mężczyźni będący Świadkami są siłą zabierani do jednostek, w których odbywa się pobór

 24. 30 stycznia 1973

  Wejście w życie specjalnej ustawy dotyczącej kary za niewywiązywanie się ze służby wojskowej i zwiększenie maksymalnego wymiaru kary dla więźniów sumienia z trzech do dziesięciu lat pozbawienia wolności; niektórzy kilkakrotnie otrzymują powołanie do armii

 25. 1953

  Korea Południowa zaczyna więzić osoby, które odmawiają pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie

^ ak. 4 Korea Południowa przystąpiła do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i jest stroną Pierwszego Protokołu Fakultatywnego do tego Paktu, co pozwala osobom z Korei Południowej na przedkładanie Komitetowi Praw Człowieka pisemnych powiadomień o naruszeniach wspomnianego Paktu.