Dnia 18 października 2016 roku wydział apelacyjny Sądu Rejonowego w Kwangju orzekł, że Hye-min Kim, Lak-hoon Cho i Hyeong-geun Kim, którzy odmówili odbycia służby wojskowej ze względu na sumienie, nie są winni uchylania się od służby wojskowej. To pierwsi Świadkowie Jehowy w Korei Południowej, którzy zostali uwolnieni od takiego zarzutu przez sąd apelacyjny.

Sędzia Young-sik Kim wyjaśnił: „Sąd wierzy, że odmówili oni służby wojskowej, kierując się swoimi przekonaniami religijnymi i nakazami sumienia. Wolność wyznania i sumienia to prawa konstytucyjne i korzystanie z nich nie może być karalne”.

Jeśli prokuratura odwoła się od tego wyroku, sprawa trafi do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy. Już teraz na rozpatrzenie przez niego czeka ponad 40 spraw dotyczących mężczyzn uznanych w tej kwestii za winnych. Philip Brumley, główny radca prawny Świadków Jehowy, powiedział: „Do tej pory Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej nie uznawały prawa do podyktowanej sumieniem odmowy pełnienia służby wojskowej, ale sąd apelacyjny dostosował się w tej kwestii do międzynarodowego standardu. Konieczność uznawania tego prawa potwierdził w ponad 500 decyzjach Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych”.