• liczba Świadków Jehowy — 101 246

  • liczba zborów — 1278

  • liczba obecnych na dorocznej Pamiątce śmierci Jezusa Chrystusa — 135 489

  • liczba mieszkańców na jednego Świadka Jehowy — 510

  • liczba mieszkańców — 51 635 256

  • liczba Świadków Jehowy więzionych za wiarę — 8