Przejdź do zawartości

17 STYCZNIA 2018
KAZACHSTAN

Komitet Praw Człowieka ONZ wzywa Kazachstan do działań na rzecz Tejmura Achmedowa

Komitet Praw Człowieka ONZ wzywa Kazachstan do działań na rzecz Tejmura Achmedowa

Komitet Praw Człowieka ONZ szybko zajął się skargą wniesioną 3 stycznia 2018 roku w imieniu Tejmura Achmedowa. Od blisko roku ten 61-letni schorowany mężczyzna jest niesprawiedliwie pozbawiony wolności. Ponieważ sądy w Kazachstanie odrzuciły jego odwołania i podtrzymały wyrok skazujący za rzekomo nielegalną działalność religijną, została skierowana skarga do Komitetu.

W oświadczeniu wydanym 9 stycznia 2018 roku Komitet wzywa Kazachstan do podjęcia tymczasowych działań na rzecz poprawy położenia Tejmura Achmedowa, jeszcze zanim jego skarga zostanie rozpatrzona. Nawołuje on władze do „bezzwłocznego zapewnienia [Tejmurowi Achmedowowi] możliwości skorzystania z odpowiedniego leczenia, a także całkowitego dostosowania warunków jego uwięzienia do [Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych] oraz standardów międzynarodowych”. Ponadto oświadczenie wzywa władze do „rozważenia zwolnienia [go] z więzienia z uwagi na jego stan zdrowia lub umieszczenia go w areszcie domowym na czas rozpatrywania jego skargi przez Komitet”.

Prośba o zastosowanie środków tymczasowych uwzględniających sytuację Tejmura Achmedowa znalazła się już wcześniej w orzeczeniu oenzetowskiej Grupy Roboczej do spraw Bezprawnych Zatrzymań. W październiku 2017 roku rozpatrzyła ona skargę Tejmura Achmedowa i uznała, że został on bezprawnie zatrzymany, w związku z czym władze powinny wypuścić go na wolność i wypłacić mu odszkodowanie za niesprawiedliwe potraktowanie. Do tej pory władze Kazachstanu ignorują orzeczenie Grupy Roboczej potępiające te działania. Tejmur Achmedow odsiedział już prawie rok z pięcioletniego wyroku.