Przejdź do zawartości

Gruzja

24 PAŹDZIERNIKA 2017

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjmuje oświadczenie Gruzji o przyznaniu się do winy

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) przyjął oficjalne oświadczenie Republiki Gruzji o przyznaniu się do naruszenia praw 10 Świadków Jehowy.

21 LUTEGO 2017

Europejski Trybunał Praw Człowieka broni swobód religijnych Świadków Jehowy w Gruzji

Ostatnie orzeczenie ETPC staje w obronie prawa do swobodnego spotykania się w celach religijnych oraz do dzielenia się swoimi wierzeniami religijnymi z innymi ludźmi.

22 CZERWCA 2015

Gruzja przyznaje przed ETPC, że naruszała prawa Świadków Jehowy

Gruzja przyznała, że wyrejestrowanie osób prawnych, którymi posługiwali się Świadkowie, ‛było nieuzasadnione’. Wskutek działań rządu Świadków Jehowy przez lata znosili prześladowania i brutalne traktowanie.