Dnia 6 września 2016 roku władze Górskiego Karabachu w ramach amnestii zwolniły z kolonii karnej w Szuszi 20-letniego Artura Awanesjana. Ubiegał się on o możliwość odbycia alternatywnej służby cywilnej, ale władze zignorowały jego prośbę i za rzekome uchylanie się od służby wojskowej skazały na 30 miesięcy pozbawienia wolności. Teraz, po odsiedzeniu 26 miesięcy, ten młody mężczyzna cieszy się, że mógł powrócić do swoich bliskich.

Świadkowie Jehowy wyrażają swoją wdzięczność za uwolnienie Artura Awanesjana. Mają nadzieję, że władze zaczną uznawać prawo do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej i umożliwią młodym mieszkańcom Górskiego Karabachu odbywanie alternatywnej służby cywilnej zamiast obowiązkowej służby wojskowej.