Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

FRANCJA

Francja — podstawowe informacje

Francja — podstawowe informacje

Świadkowie Jehowy we Francji uzyskali status prawny w roku 1906 i zasadniczo cieszą się wolnością religijną. Jednak w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, zostali ujęci w sprawozdaniu parlamentarnym o tak zwanych niebezpiecznych sektach, zatytułowanym „Sekty we Francji”. Choć raport nie pociągał za sobą konsekwencji prawnych, to jednak był wykorzystywany przeciwko Świadkom, co zapoczątkowało okres publicznego napiętnowania i dyskryminacji.

Jawnym atakiem ze strony władz było obłożenie ogromnym podatkiem składanych datków, co w zamyśle miało doprowadzić do finansowego paraliżu krajowego Biura Oddziału. Po 16 latach batalii prawnych dnia 30 czerwca 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) jednogłośnie stwierdził, że rząd Francji naruszył wolność religijną Świadków. Również w innych dziedzinach Świadkowie Jehowy zmagali się z dyskryminacją. Prowadzili zmagania prawne w sprawach dotyczących odmowy wydania zezwoleń budowlanych, pozwoleń dla kaznodziejów na odwiedzanie więzień, jak również o wynajem obiektów miejskich na cele religijne.

Dyskryminacyjne działania władz Francji wytworzyły atmosferę nieufności, która utrzymuje się mimo orzeczenia ETPC i licznych zwycięstw prawnych w lokalnych sądach. W rezultacie wciąż dochodzi do licznych aktów przemocy fizycznej i nękania wymierzonych w Świadków, dochodzi także do dewastacji obiektów religijnych.