Władze Erytrei bez procesów i aktów oskarżenia aresztują i wtrącają do więzienia Świadków Jehowy oraz inne osoby. Mężczyźni i kobiety — a nawet dzieci i starcy — są przetrzymywani pod zarzutem działalności religijnej lub bez podania powodu. Młodzi mężczyźni idą do więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej.

Kiedy w roku 1993 Erytrea uzyskała niepodległość, Świadkowie Jehowy stracili swoje podstawowe wolności. 25 października 1994 roku prezydent Afewerki wydał dekret, który pozbawił ich praw obywatelskich, ponieważ w roku 1993 nie wzięli udziału w referendum niepodległościowym i ze względu na sumienie odmawiali służenia w armii. Od tamtej pory państwowe siły bezpieczeństwa prześladują, więżą i torturują Świadków, żeby skłonić ich do wyrzeczenia się wiary.

Bezterminowe wyroki i bardzo trudne warunki

Paulos Eyasu, Isaac Mogos i Negede Teklemariam odmówili pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie i od 24 września 1994 roku przebywają w więzieniu. Dziesięciu innych mężczyzn jest pozbawionych wolności od przeszło 10 lat.

Niektórzy uwięzieni Świadkowie mieszkali w blaszanych kontenerach albo w budynkach z kamienia lub blachy, do połowy wkopanych w ziemię. Takie miejsce nazywa się w obozie Meiter „podziemiem”. Właśnie tam na skutek ekstremalnego gorąca zmarł w lipcu 2011 roku Misghina Gebretinsae, mający 62 lata. 16 sierpnia 2012 roku w tym samym obozie zmarł 68-letni Yohannes Haile, który w podobnych warunkach spędził prawie cztery lata.

W lipcu 2017 roku wszystkich Świadków przebywających w obozie Meiter przeniesiono do więzienia Mai Serwa (niedaleko Asmary), gdzie panują znośniejsze warunki. 30 listopada 2017 roku wszystkich 13 Świadków osadzonych w obozie karnym Sawa przetransportowano do więzienia Mai Serwa. W grupie tej znajdowali się między innymi Paulos Eyasu, Isaac Mogos i Negede Teklemariam.

Niedawne aresztowania i uwolnienia

Dnia 5 kwietnia 2016 roku sześciomiesięczną karę więzienia zaczęła odbywać Saron Gebru. Skazano ją za obecność na uroczystości Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa w 2014 roku. Dnia 5 października 2016 roku została uwolniona.

W kwietniu 2016 roku Asfaha Haile został uwolniony z więzienia.

Dnia 9 kwietnia 2016 roku Samuol Dawit została uwięziona za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej.

Dnia 30 marca 2017 roku Hadas Dawit usiłowała wpłacić kaucję za swoją siostrę, Samuol, ale ona też została aresztowana i obecnie obie są przetrzymywane w więzieniu Mai Serwa.

Dnia 26 kwietnia 2017 roku Nehemiah Hagos został uwolniony z więzienia.

We wrześniu 2017 roku aresztowano dwóch młodych mężczyzn będących Świadkami Jehowy. Obecnie są przetrzymywani na posterunku policji w Asmarze.

Kalendarium wydarzeń

 1. 12 grudnia 2017

  W sumie więzionych jest 55 Świadków

 2. 25 lipca 2014

  Większość Świadków zatrzymanych 14 kwietnia odzyskuje wolność, ale 20 spośród aresztowanych 27 kwietnia nadal jest przetrzymywanych; w sumie w więzieniu pozostaje 73 Świadków

 3. 27 kwietnia 2014

  Aresztowanie 31 Świadków w trakcie spotkania, na którym studiowali Biblię

 4. 14 kwietnia 2014

  Zatrzymanie ponad 90 Świadków podczas dorocznych obchodów Pamiątki śmierci Chrystusa

 5. listopad 2013

  W surowych warunkach więziennych przebywa ogółem 52 Świadków

 6. 16 sierpnia 2012

  Umiera 68-letni Yohannes Haile, przetrzymywany w ekstremalnie trudnych warunkach

 7. lipiec 2011

  Umiera 62-letni Misghina Gebretinsae, przetrzymywany w ekstremalnie trudnych warunkach

 8. 28 czerwca 2009

  Wtargnięcie do mieszkania Świadka, gdzie odbywa się spotkanie religijne, i aresztowanie wszystkich obecnych — 23 osób w wieku od 2 do 80 lat; liczba uwięzionych wzrasta do 69

 9. 28 kwietnia 2009

  Przeniesienie wszystkich Świadków oprócz jednego z posterunku policji do obozu karnego Meiter

 10. 8 lipca 2008

  Władze zaczynają nachodzić Świadków w ich domach i miejscach pracy — wtrącenie kolejnych 24 osób do aresztu; większość z nich to żywiciele rodzin

 11. maj 2002

  Delegalizacja wszystkich ugrupowań religijnych oprócz czterech wyznań uznanych przez państwo

 12. 25 października 1994

  Dekret prezydenta pozbawia Świadków Jehowy obywatelstwa i związanych z tym podstawowych praw

 13. 24 września 1994

  Paulos Eyasu, Isaac Mogos i Negede Teklemariam uwięzieni bez procesu czy postawienia zarzutu; obecnie nadal pozostają w więzieniu

 14. lata czterdzieste

  Pierwsze grupy Świadków Jehowy w Erytrei