Przejdź do zawartości

ERYTREA

Więzieni za wiarę — Erytrea

Więzieni za wiarę — Erytrea

Od wielu lat władze Erytrei bez procesów i aktów oskarżenia pod zarzutem działalności religijnej lub bez podania powodu aresztują i wtrącają do więzienia Świadków Jehowy, w tym kobiety i starców. 25 października 1994 roku prezydent Afewerki wydał dekret, który pozbawił Świadków Jehowy praw obywatelskich, ponieważ w roku 1993 nie wzięli udziału w referendum niepodległościowym i ze względu na sumienie odmawiali służenia w armii. Przed wprowadzeniem obowiązkowej służby wojskowej władze Erytrei umożliwiały odbycie cywilnej służby zastępczej. W przeszłości skorzystało z tego wielu Świadków Jehowy. Władze wydawały im wtedy „Zaświadczenie o odbyciu służby na rzecz kraju” i często chwaliły ich za wykonaną pracę. Jednak na podstawie dekretu prezydenta siły bezpieczeństwa prześladują, więżą i torturują Świadków, żeby skłonić ich do wyrzeczenia się wiary.

Obecnie uwięzionych jest 20 Świadków Jehowy (14 mężczyzn i 6 kobiet). Dnia 4 grudnia 2020 roku wypuszczono na wolność 28 Świadków Jehowy (26 mężczyzn i 2 kobiety), którzy byli więzieni za swoją wiarę od 5 do 26 lat. 29 stycznia 2021 roku wypuszczono Świadka Jehowy, który był więziony przez ponad 12 lat. 1 lutego zwolniono kolejnych 3 Świadków Jehowy (1 mężczyznę i 2 kobiety), których więziono od 4 do 9 lat.

Śmierć Świadków więzionych w nieludzkich warunkach

W Erytrei w trakcie uwięzienia zmarło do tej pory łącznie czterech Świadków Jehowy. Trzej starsi wiekiem Świadkowie zmarli wkrótce po wyjściu na wolność z powodu stanu zdrowia po przebywaniu w nieludzkich warunkach.

W 2018 roku zmarli dwaj Świadkowie po przeniesieniu ich do więzienia Mai Serwa. Habtemichael Tesfamariam zmarł 3 stycznia 2018 roku w wieku 76 lat, a Habtemichael Mekonen 6 marca 2018 roku w wieku 77 lat. Władze Erytrei więziły ich obu od 2008 roku bez postawienia im żadnych zarzutów.

W roku 2011 i 2012 zmarły dwie ofiary nieludzkiego traktowania w obozie Meiter. 62-letni Misghina Gebretinsae zmarł w lipcu 2011 roku na skutek ekstremalnego gorąca panującego w miejscu zwanym „podziemiem”. 16 sierpnia 2012 roku zmarł 68-letni Yohannes Haile, który w podobnych warunkach spędził prawie cztery lata. Trzech starszych wiekiem Świadków — Kahsai Mekonnen, Goitom Gebrekristos i Tsehaye Tesfariam — zmarło niedługo po wyjściu z więzienia na skutek trudnych warunków panujących w obozie Meiter.

Ignorowanie zaleceń instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka

Erytrea uparcie lekceważy międzynarodowe standardy praw człowieka. Różne instytucje potępiły takie podejście i bez przerwy nawołują do poprawienia sytuacji.

W 2014 roku Rada Praw Człowieka (HRC) przyjęła raport specjalnego wysłannika zajmującego się łamaniem praw człowieka w Erytrei. Wezwano w nim władze do poszanowania „zgodnie z normami międzynarodowymi” praw obdżektorów oraz do „zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim więźniom; zapewnienia potrzebującym dostępu do opieki medycznej (...) i poprawy warunków więzionych zgodnie ze standardami międzynarodowymi”. W 2015 roku w rezolucji HRC wezwał władze Erytrei do uznania „prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej”.

W 2016 roku Komisja Śledcza do spraw Praw Człowieka w Erytrei podała, że „prześladowania z powodów religijnych i etnicznych”, których ofiarą padli między innymi Świadkowie Jehowy, stanowią „zbrodnię przeciw ludzkości”.

W 2017 roku Afrykański Komitet Ekspertów w Dziedzinie Praw i Dobra Dziecka wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że mimo istnienia ochronnych środków prawnych „dzieci należące do wyznania Świadków Jehowy” nie mogą z nich korzystać i są okrutnie traktowane. Komitet wezwał Erytreę do „całkowitego uznania i pełnego wprowadzenia zasad wolności myśli, sumienia i wyznania także w odniesieniu do dzieci”.

W 2018 roku Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów wezwała Erytreę do „pilnego poczynienia kroków, by przywrócić podstawowe prawa wszystkim zatrzymanym, w tym (...) członkom wyznania Świadków Jehowy”. Wezwano też do przeprowadzenia śledztwa w sprawie śmierci uwięzionych Świadków. Komisja podkreśliła potrzebę, by Erytrea zapewniła Świadkom Jehowy „prawa obywatelskie”.

W maju 2019 roku Komitet Praw Człowieka ONZ wezwał Erytreę do zapewnienia faktycznej wolności wyznania i sumienia oraz do „zwolnienia wszystkich aresztowanych i zatrzymanych za korzystanie z wolności religijnej, w tym Świadków Jehowy”. Komitet zażądał też od Erytrei „prawnego uznania podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej i zapewnienia im możliwości odbywania służby zastępczej o charakterze cywilnym”.

W swoim raporcie z 12 maja 2021 roku specjalny sprawozdawca ONZ wezwał władze Erytrei do tego, by „bezzwłocznie i bezwarunkowo zwolniły wszystkie osoby pozbawione wolności z powodu swojej wiary lub przekonań bez postawienia im zarzutów i wyroku skazującego, w tym 20 Świadków Jehowy” oraz do „ponownego przeanalizowania decyzji o pozbawieniu obywatelstwa Świadków Jehowy z powodu ich przynależności wyznaniowej, poszanowania zaleceń Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i Ludów w sprawie zachowania przez Świadków Jehowy praw obywatelskich i przeprowadzenia śledztwa w sprawie śmierci przetrzymywanych Świadków Jehowy”.

Bezterminowe wyroki

Większość uwięzionych mężczyzn będących Świadkami Jehowy zostało pozbawionych wolności bezterminowo — chyba że są w stanie bliskim śmierci. Ponieważ miejscowy system prawny nie przewiduje żadnych skutecznych możliwości udzielenia im pomocy, ich kara jest de facto równoznaczna z dożywotnim uwięzieniem.

Kalendarium wydarzeń

 1. 20 grudnia 2022

  W sumie więzionych jest 20 Świadków

 2. 1 lutego 2021

  3 Świadków zostaje wypuszczonych na wolność

 3. 29 stycznia 2021

  1 Świadek zostaje wypuszczony na wolność

 4. 4 grudnia 2020

  28 Świadków zostaje wypuszczonych na wolność

 5. 6 marca 2018

  Po przeniesieniu do więzienia Mai Serwa umiera 77-letni Habtemichael Mekonen

 6. 3 stycznia 2018

  Po przeniesieniu do więzienia Mai Serwa umiera 76-letni Habtemichael Tesfamariam

 7. lipiec 2017

  Wszyscy Świadkowie przebywający w obozie Meitir zostają przeniesieni do więzienia Mai Serwa (niedaleko Asmary)

 8. 25 lipca 2014

  Większość Świadków zatrzymanych 14 kwietnia odzyskuje wolność, ale 20 spośród aresztowanych 27 kwietnia nadal jest przetrzymywanych

 9. 27 kwietnia 2014

  Aresztowanie 31 Świadków w trakcie spotkania, na którym studiowali Biblię

 10. 14 kwietnia 2014

  Zatrzymanie ponad 90 Świadków podczas dorocznych obchodów Pamiątki śmierci Chrystusa

 11. 16 sierpnia 2012

  Umiera 68-letni Yohannes Haile, przetrzymywany w ekstremalnie trudnych warunkach

 12. lipiec 2011

  Umiera 62-letni Misghina Gebretinsae, przetrzymywany w ekstremalnie trudnych warunkach

 13. 28 czerwca 2009

  Wtargnięcie do mieszkania Świadka, gdzie odbywa się spotkanie religijne, i aresztowanie wszystkich obecnych — 23 osób w wieku od 2 do 80 lat

 14. 28 kwietnia 2009

  Przeniesienie wszystkich Świadków oprócz jednego z posterunku policji do obozu karnego Meiter

 15. 8 lipca 2008

  Władze zaczynają nachodzić Świadków w ich domach i miejscach pracy — wtrącenie kolejnych 24 osób do aresztu; większość z nich to żywiciele rodzin

 16. maj 2002

  Delegalizacja wszystkich ugrupowań religijnych oprócz czterech wyznań uznanych przez państwo

 17. 25 października 1994

  Dekret prezydenta pozbawia Świadków Jehowy obywatelstwa i związanych z tym podstawowych praw

 18. 17 września 1994

  Paulos Eyasu, Isaac Mogos i Negede Teklemariam uwięzieni bez procesu czy postawienia zarzutu

 19. lata czterdzieste

  Pierwsze grupy Świadków Jehowy w Erytrei