Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

ERYTREA

Więzieni za wiarę

Więzieni za wiarę

Władze Erytrei bez procesów i aktów oskarżenia aresztują i wtrącają do więzienia Świadków Jehowy oraz inne osoby. Mężczyźni i kobiety — a nawet dzieci i starcy — są przetrzymywani pod zarzutem działalności religijnej lub bez podania powodu. Młodzi mężczyźni idą do więzienia za podyktowaną sumieniem odmowę służby wojskowej.

Kiedy w roku 1993 Erytrea uzyskała niepodległość, Świadkowie Jehowy stracili swoje podstawowe wolności. 25 października 1994 roku prezydent Afewerki wydał dekret, który pozbawił ich praw obywatelskich, ponieważ w roku 1993 nie wzięli udziału w referendum niepodległościowym i ze względu na sumienie odmawiali służenia w armii. Od tamtej pory państwowe siły bezpieczeństwa prześladują, więżą i torturują Świadków, żeby skłonić ich do wyrzeczenia się wiary.

Śmierć Świadków więzionych w nieludzkich warunkach

W Erytrei w trakcie uwięzienia zmarło do tej pory łącznie czterech Świadków Jehowy. Dwaj zmarli w 2018 roku po przeniesieniu ich do więzienia Mai Serwa. Habtemichael Tesfamariam zmarł 3 stycznia 2018 roku w wieku 76 lat, a Habtemichael Mekonen 6 marca 2018 roku w wieku 77 lat. Władze Erytrei więziły ich obu od 2008 roku bez postawienia im żadnych zarzutów.

62-letni Misghina Gebretinsae zmarł w lipcu 2011 roku na skutek ekstremalnego gorąca panującego w miejscu zwanym „podziemiem” w obozie Meiter. 16 sierpnia 2012 roku w tym samym obozie zmarł 68-letni Yohannes Haile, który w podobnych warunkach spędził prawie cztery lata. Trzech starszych wiekiem Świadków zmarło niedługo po wyjściu z więzienia na skutek panujących tam trudnych warunków.

Bezterminowe wyroki

Paulos Eyasu, Isaac Mogos i Negede Teklemariam odmówili pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie i od 24 września 1994 roku przebywają w więzieniu. Dziesięciu innych mężczyzn jest pozbawionych wolności od przeszło 10 lat.

Niektórzy uwięzieni Świadkowie mieszkali w blaszanych kontenerach albo w budynkach z kamienia lub blachy, do połowy wkopanych w ziemię.

W lipcu 2017 roku wszystkich Świadków przebywających w obozie Meiter przeniesiono do więzienia Mai Serwa (niedaleko Asmary), gdzie panują nieco znośniejsze warunki. 30 listopada 2017 roku wszystkich 13 Świadków osadzonych w obozie karnym Sawa przetransportowano do więzienia Mai Serwa. W grupie tej znajdowali się między innymi Paulos Eyasu, Isaac Mogos i Negede Teklemariam.

Większość uwięzionych mężczyzn będących Świadkami Jehowy zostało pozbawionych wolności bezterminowo — chyba że są w stanie bliskim śmierci. Ponieważ miejscowy system prawny nie przewiduje żadnych skutecznych możliwości udzielenia im pomocy, ich kara jest de facto równoznaczna z dożywotnim uwięzieniem.

Kalendarium wydarzeń

 1. 17 maja 2019

  W sumie więzionych jest 52 Świadków

 2. 6 marca 2018

  Po przeniesieniu do więzienia Mai Serwa umiera 77-letni Habtemichael Mekonen

 3. 3 stycznia 2018

  Po przeniesieniu do więzienia Mai Serwa umiera 76-letni Habtemichael Tesfamariam

 4. lipiec 2017

  Wszyscy Świadkowie przebywający w obozie Meitir zostają przeniesieni do więzienia Mai Serwa (niedaleko Asmary)

 5. 25 lipca 2014

  Większość Świadków zatrzymanych 14 kwietnia odzyskuje wolność, ale 20 spośród aresztowanych 27 kwietnia nadal jest przetrzymywanych

 6. 27 kwietnia 2014

  Aresztowanie 31 Świadków w trakcie spotkania, na którym studiowali Biblię

 7. 14 kwietnia 2014

  Zatrzymanie ponad 90 Świadków podczas dorocznych obchodów Pamiątki śmierci Chrystusa

 8. 16 sierpnia 2012

  Umiera 68-letni Yohannes Haile, przetrzymywany w ekstremalnie trudnych warunkach

 9. lipiec 2011

  Umiera 62-letni Misghina Gebretinsae, przetrzymywany w ekstremalnie trudnych warunkach

 10. 28 czerwca 2009

  Wtargnięcie do mieszkania Świadka, gdzie odbywa się spotkanie religijne, i aresztowanie wszystkich obecnych — 23 osób w wieku od 2 do 80 lat

 11. 28 kwietnia 2009

  Przeniesienie wszystkich Świadków oprócz jednego z posterunku policji do obozu karnego Meiter

 12. 8 lipca 2008

  Władze zaczynają nachodzić Świadków w ich domach i miejscach pracy — wtrącenie kolejnych 24 osób do aresztu; większość z nich to żywiciele rodzin

 13. maj 2002

  Delegalizacja wszystkich ugrupowań religijnych oprócz czterech wyznań uznanych przez państwo

 14. 25 października 1994

  Dekret prezydenta pozbawia Świadków Jehowy obywatelstwa i związanych z tym podstawowych praw

 15. 24 września 1994

  Paulos Eyasu, Isaac Mogos i Negede Teklemariam uwięzieni bez procesu czy postawienia zarzutu; obecnie nadal pozostają w więzieniu

 16. lata czterdzieste

  Pierwsze grupy Świadków Jehowy w Erytrei