Ważne wydarzenie w historii Erytrei: 27 KWIETNIA 1993