Przejdź do zawartości

7 STYCZNIA 2016
AZERBEJDŻAN

ONZ-owska grupa ekspertów zwraca się do władz Azerbejdżanu z prośbą o uwolnienie Iriny Zacharczenko i Walidy Dżabraiłowej

Grupa Robocza do spraw Bezprawnych Zatrzymań, działająca przy ONZ, zwróciła się do władz Azerbejdżanu z prośbą o uwolnienie Iriny Zacharczenko i Walidy Dżabraiłowej. Według ustaleń wspomnianej Grupy Roboczej kobiety te zostały bezpodstawnie uwięzione, gdy w pokojowy sposób korzystały z przysługującego im prawa do wolności wyznania; są dyskryminowane ze względu na swoje przekonania; nie zapewniono im sprawiedliwego procesu zgodnego z międzynarodowymi normami. Ponadto w pisemnej decyzji stwierdzono, że problem nie dotyczy jedynie pozbawienia ich wolności przed procesem, lecz że każdy wyrok skazujący nałożony na nie za działalność religijną będzie nadużyciem i przejawem dyskryminacji ze strony rządu.

Azerbejdżan zignorował wcześniejszą prośbę Komitetu Praw Człowieka ONZ o uwolnienie Iriny Zacharczenko. Zły stan zdrowia uniemożliwił jej stawienie się na rozprawie dnia 7 stycznia 2016 roku. Czy sędzia Akram Gahramanow będzie respektował prawo międzynarodowe, gdy proces zostanie wznowiony?