• liczba Świadków Jehowy — 1414

  • liczba zborów — 14

  • liczba obecnych na dorocznej Pamiątce śmierci Jezusa Chrystusa — 2865

  • liczba mieszkańców na jednego Świadka Jehowy — 6938

  • liczba mieszkańców — 9 810 000