Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

ARMENIA

Armenia — podstawowe informacje

Armenia — podstawowe informacje

W Republice Armenii Świadkowie Jehowy mogą swobodnie wielbić Boga i prowadzić swoją aktywność religijną bez większych przeszkód. Zostali prawnie zarejestrowani w październiku 2004 roku.

Największą trudnością, z jaką zetknęli się Świadkowie w Armenii do października 2013 roku, był brak odpowiedniej formy alternatywnej służby cywilnej, która do tego czasu podlegała wojsku i miała charakter represyjny. Od roku 1993 setki młodych Świadków, którzy ze względu na sumienie odmawiali pełnienia służby wojskowej, skazywano na długi pobyt w więzieniu, czasami w bardzo trudnych warunkach. W końcu 8 czerwca 2013 roku Armenia dostosowała prawo o alternatywnej służbie cywilnej do europejskich standardów. Dnia 23 października 2013 roku komisja parlamentarna zatwierdziła pierwsze wnioski o odbycie alternatywnej służby cywilnej przez 57 Świadków Jehowy. Program ten okazał się skuteczny, gdyż umożliwił Świadkom prace na rzecz społeczeństwa z jednoczesnym zachowaniem czystego sumienia.

Pomimo znaczącej poprawy Świadkowie Jehowy wciąż spotykają się z dyskryminacją. Władze w niektórych miastach nie wydają zgody na budowę miejsc wielbienia Boga, celnicy nakładają ogromne podatki na sprowadzaną literaturę religijną, a przeciwnicy szerzą oszczerstwa pod adresem Świadków, korzystając z mediów i innych form przekazu. Świadkowie Jehowy zwrócili się zarówno do krajowych, jak i międzynarodowych sądów w celu rozwiązania tych problemów.