Przejdź do zawartości

Pakiety informacyjne do pobrania

 

Kim są Świadkowie Jehowy?

Ogólne informacje o Świadkach Jehowy w Europie, w tym krótkie objaśnienie ich podstawowych wierzeń.

Zalety publikacji Świadków Jehowy

Literatura religijna wydawana przez Świadków Jehowy pomaga zrozumieć Biblię i dostrzec jej praktyczną wartość.

Świadkowie Jehowy w społeczeństwie

Świadkowie Jehowy nie izolują się od innych i są wyczuleni na potrzeby społeczności, w której żyją. Szanują prawo innych do posiadania własnych przekonań religijnych.

Publiczna działalność Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy cenią prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów. Korzystając z tego prawa, dzielą się z innymi dobrą nowiną zawartą w Biblii.

Życie rodzinne

Rodzina jest dla Świadków Jehowy bardzo ważna, dlatego starają się wprowadzać w czyn zasady biblijne w taki sposób, by wychodziło to na dobre całej rodzinie. Świadkowie cenią prawo do wychowywania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami religijnymi.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań na temat Świadków Jehowy.

Opieka medyczna

Świadkowie Jehowy wybierają metody leczenia niewymagające użycia krwi. Korzystając z prawa do samostanowienia, starają się o jak najlepszą opiekę medyczną dla siebie oraz swoich dzieci.

Odmowa służby wojskowej ze względu na sumienie

Według prawa międzynarodowego odmowa służby wojskowej ze względu na sumienie jest podstawowym prawem człowieka. Świadkowie Jehowy są wdzięczni, gdy władze z szacunkiem odnoszą się do ich neutralności politycznej i zapewniają możliwość odbycia alternatywnej służby cywilnej lub zwalniają ich z obowiązku służby wojskowej.

Neutralność polityczna

Świadkowie Jehowy to praworządni obywatele, którzy podporządkowują się władzom państwowym, zachowując jednocześnie neutralność w sprawach politycznych.

Status prawny w Unii Europejskiej

Informacje o statusie prawnym Świadków Jehowy w krajach Unii Europejskiej.

Zgromadzanie się w celu wielbienia Boga

Świadkowie Jehowy cenią prawo do organizowania zgromadzeń i zrzeszania się. Wstęp na spotkania religijne, na których realizowany jest biblijny program edukacyjny, jest wolny.

Świadkowie Jehowy w Moskwie przeciw Rosji

Informacje o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na korzyść Świadków Jehowy w Moskwie.

Oparte na Biblii stanowisko Świadków Jehowy w sprawie chronienia dzieci

Świadkowie Jehowy przykładają wielką wagę do dbania o pomyślność dzieci. Niniejszy dokument wyjaśnia, jak Świadkowie Jehowy reagują na zarzuty dotyczące wykorzystywania dzieci.